Podpůrná skupina pro studenty s poruchou autistického spektra zaměřená na nácvik sociálních dovedností

Rádi bychom vás pozvali do nově otevřené podpůrné skupiny pro studenty s PAS (ale nejenom), kde se v bezpečném a klidném prostředí zaměříme na to, jak se lépe seznamovat, komunikovat a vycházet s lidmi. Pokusíme se vytvořit prostředí, ve kterém se společně budeme cítit dobře, a které nám umožní poznat nové lidi, sdílet své zkušenosti i těžkosti a zároveň si poslechnout, jak se s třeba s podobnými obtížemi vyrovnávají ostatní. První setkání bude tematicky zaměřené, další témata si budou moci účastníci volit nebo přicházet i s vlastními tématy, kterým by se chtěli věnovat. Těšíme se na společné setkání!

Témata skupiny (možnosti):

  • Seznamování se s novými lidmi
  • Tipy a triky v komunikaci
  • Asertivita vs. agresivita
  • Emailová a jiná online komunikace
  • Plánování povinností neboli time management
  • Jak na efektivní učení a prokrastinaci
  • Relaxace a odpočinek

Přijetí do skupiny

Po přihlášení do skupiny se s vámi krátce sejdeme, abychom se seznámili, zjistili vaší motivaci a očekávání. Protože je pro nás důležité, aby se všichni ve skupině cítili bezpečně, mohli se v ní otevřít a sdílet a byla pro ně přínosná, budeme se snažit vytvořit co nejvíce vyváženou a kompatibilní skupinu.
To, že se do skupiny nedostanete v jednom semestru, neznamená, že se do skupiny nedostanete v semestru dalším! Také vám případně můžeme doporučit jinou vhodnou službu.

V případě zájmu nebo dotazů nám, prosím, napište na e-mail: veronika.jonakova@matfyz.cuni.cz. Pro rezervaci nám napište své jméno, telefonní číslo a co od skupiny očekáváte.

Čas a místo setkání

Skupiny budou probíhat v Praze v Kampusu Hybernská – Hybernská 998/4, budova D, 1. patro. Setkání se koná každé dva týdny vždy v úterý od 17:00 do 19:00 hod.
První setkání bude již 14. 2.

Terapeuti: Mgr. Anna Vozková, Bc. Kamil Rain, Mgr. Petr Arbet