Koordinátorka poradenských služeb

PhDr. Liana Bala, Ph.D.

Fakultní koordinátorka poradenských služeb, kontaktní osoba pro péči o studenty se speciálními potřebami


Liana Bala se od roku 2009 věnuje psychoterapii v teoretickém rámci daseinsanalytické terapie, kognitivně-behaviorální terapie a schématerapie v oblasti depresí, úzkostných poruch, závislostních poruch atd. V současné době dokončuje výcvik v KBT (kognitivně-behaviorální terapii) a pracuje jako vedoucí terapeutka v Centru psychologické a psychiatrické péče na klinice Adicare, s.r.o. Podílí se též na aktivitách zapsaného spolku Collo, vedeným MUDr. J. Peclovou, který zahrnuje lektorskou činnost v oblasti prevence a péče o duševní zdraví. Na MFF UK působí jako fakultní koordinátorka poradenských služeb a kontaktní osoba pro péči o studenty se speciálními potřebami.

Vystudovala obor sociální a kulturní antropologie na katedře kulturologie FF UK v Praze. Po ukončení studia pracovala na Ministerstvu financí v CFCU/AO v oblasti přechodových programů Phare/Transition Facility a následně v programech fondů EHP a Norských fondech.


Náplň práce:

  • Psychologické a psychoterapetické poradenství pro studenty a zaměstnance MFF UK, okamžitá pomoc, zprostředkování dlouhodobé péče.
  • Péče o studenty a uchazeče se speciálními potřebami.
  • Pomoc v závažných životních situacích vč. důsledků války na Ukrajině.
  • Pomoc obětem nevhodného chování ze strany učitelů, kolegů nebo studentů.
  • Koordinace psychoterapeutických a seberozvojových skupin.

Kancelář:

Kolej 17. listopadu, budova A, Pátkova 3, Praha 8
Přízemí, místnost X 016

Kontakty:

Telefon: (+420) 951 55 2989
Mobil: (+420) 605 555 535
E-mail: ko@karlin.mff.cuni.cz nebo Liana.Bala@matfyz.cuni.cz


 Úřední hodinyKonzultace pro studenty
Pondělí8:00 – 14:0012:00 – 14:00
Úterý8:00 – 14:3012:00 – 14:00
Čtvrtek8:00 – 14:3012:00 – 14:00

  • Před návštěvou doporučujeme dohodnout si schůzku telefonem nebo emailem, termíny lze domluvit i v jiných časech mimo úřední hodiny.
  • Na mobil a e-mail lze psát a volat i mimo úřední hodiny (dle závažnosti situace i o víkendu).