Spolupracujeme:

Mgr. Zdeňka Voštová
Mgr. Zdeňka Voštová je Gestalt terapeutka, lektorka a zapsaná mediátorka. Kromě terapeutické práce se studenty provozuje svojí soukromou praxi v Praze. Mimo jiné se věnuje vnášení fenoménu environmentální úzkosti do veřejné debaty. Pro studenty MFF UK vede semináře zaměřené na psychohygienu, nenásilnou komunikaci a zvládání konfliktů.


Ing. Lukáš Kučera
Ing. Lukáš Kučera je terapeut, lektor a průvodce osobním a kariérním rozvojem. Původně vystudoval FJFI ČVUT, poté si udělal tříletý výcvik Somatic Experience pro práci s traumatem a stresem a aktuálně dodělává pětiletý terapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii se zaměřením na tělo. Pro MFF UK realizuje semináře zaměřené na práci s časem, zvládání stresu a odpočinek.


Alžběta Kadlecová
Alžběta Kadlecová je absolventka MFF, v září 2021 dokončila doktorát z fyziky pevných látek. V rámci poradenských služeb spoluorganizuje Seberozvojovou skupinu. Baví ji desková hra go, setkávání s přáteli a písničky na motivy Tolkienovy Středozemě. V osobním rozvoji a psychologii má široký laický přehled, hodně ji zajímá práce s emocemi, sebeuvědomění, vztahy a dynamika skupiny, a doplňuje si i formálnější vzdělání v rámci teoreticky zaměřeného Psychoterapeutického minima a sebezkušenostního výcviku Tělo jako zdroj života. Na Seberozvojové skupině předává zkušenosti z dokončeného studia, pomáhá studentům ujasnit si cíle a dělá také úvody do relaxace a meditace. Setkání se skupinou ji hodně baví a těší se na setkání s vámi :)


Willy Svoboda
Willy Svoboda je studentem magisterského programu Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Je akademickým senátorem, koordinátorem studentských průvodců, natáčí matematická videa a podílí se na propagaci poradenských služeb MFF UK, pro které spravuje i IG účet Matfyz HELP. Je hlavním zakladatelem studentského spolku Matfyz Queer. Organizoval několik ročníků matematické soutěže MaSo a je dlouhodobým studentským průvodcem podporujícím první ročník. Do Seberozvojové skupiny se původně zapojil v dřívějším běhu jako zvědavý účastník. Díky závazkům a motivaci se mu povedlo konečně skamarádit se sportem a překonal sám sebe uběhnutím vzdálenosti odpovídající cestě do Paříže během 3 měsíců. Díky tomu získal druhé místo za běžce v soutěži Matfyz v pohybu a ztratil 15 kg. Snaží se zlepšovat v discgolfu a je nadšeným spoluorganizátorem Seberozvojové skupiny, rád pomůže dalším v dosáhnutí jejich cílů :)


Jakub Černý
Jakub Černý spoluorganizuje Seberozvojovou skupinu. Je studentem matematiky pro informační technologie bakalářského studia a v zimě zvládl zkoušky prvního semestru, což je pro prváka největší úspěch. Za sebou má též několik výher v matematických a logických soutěžích. Mezi jeho koníčky patří lezení, šachy, adrenalinové aktivity a trávení času s lidmi. V budoucnu by rád pracoval v managementu a vedení lidí. Jakub má zkušenosti se speciálními potřebami, a baví ho na sobě pracovat, ať už fyzickým tréninkem, nebo kladením si dlouhodobých osobních cílů. Rád také pomáhá ostatním a už se těší, až dostane na skupině příležitost.


Petra Hyklová
Petra Hyklová spoluorganizuje Seberozvojovou skupinu. Absolvovala učitelství na MFF UK, v roce 2022 zde dokončila doktorát v oboru historie vědy a nyní je postdoktorandskou na Filozofickém ústavu AV. Vyučuje seminář Dějiny astronomie, pomáhá s organizací Astronomické olympiády a příležitostně popularizuje vědu. Zajímá se o osobní rozvoj, sport, zdravou životosprávu, komunitní život a ochranu přírody. Ráda pomáhá lidem i zvířatům, dobrovolničí v záchranné stanici. Pracovala se studenty se speciálními potřebami. Na Seberozvojové skupině se zabývá mentoringem, ujasňováním životních priorit a předáváním metod a nástrojů pro organizací času a sil.


Mgr. Anna Vozková
Anna Vozková absolvovala na PedF UK magisterský obor Psychologie. Pracovala například jako školní psycholožka na základní škole, lektorka adaptačních kurzů apod. Také 6 let působila jako poradenský psycholog pro lidi s poruchou autistického spektra. Věnovala se převážně individuální terapii, skupinové terapii, nácvikům sociálních dovedností, ale také jezdila na pobytové akce a tábory.
Aktuálně působí v Centru Carolina jako koordinátorka pro studující s psychickými obtížemi a věnuje se také lektorování seminářů zaměřených na rozvoj soft skills a podporu psychické odolnosti. Kromě nácviků studijních strategií poskytuje také psychologické konzultace v Poradně UK.
Moc ráda pracuje s lidmi na spektru, protože je to práce, která ji samotnou obohacuje, ukazuje nové způsoby vnímání světa a zjišťuje díky tomu, že to, co ona sama vnímá jako samozřejmé, přece může být i úplně jinak a není to špatně.


Bc. Kamil Rain
Kamil Rain je Peer terapeut, expert Iniciativy Na rovinu v NUDZ, pracoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice a je zároveň sociální pracovník a moderátor besed. Je lektorem kurzů seberozvoje a sebepéče (v oblasti duševního zdraví), asertivity, psychohygieny, zotavení, HOP.
Má zkušenosti s výukou prevence duševních onemocnění na středních a vysokých školách. Zároveň byl frekventant kurzů dalšího vzdělávání, Peer kurzu, účastník terapeutických skupin a sebezkušenostního výcviku a absolvoval kurz vedení svépomocných skupin.


Mgr. Michaela Pacáková
Michaela Pacáková je psycholožka a terapeutka. Pracovala jako lektorka primární prevence pro základní školy, s rodiči, kteří si procházeli konfliktním rozvodem a v komunitě pro lidi s poruchou osobnosti. Nyní ji mimo jiné naplňuje terapeutická práce v oblasti adiktologie, kde klienty doprovází na jejich cestě k odvykání od návykových látek. Zároveň působí v psychologické poradně Univerzity Karlovy. Věří, že každý z nás má potenciál pro změnu a naplnění svých potřeb. Ve své praxi se zaměřuje na posilování vlastního uvědomování, podporu růstu a budování důvěry ve vaše schopnosti. Baví ji objevovat s klienty jejich silné stránky a hledat s nimi chuť, zájem a porozumění. Pracuje s aktuálním prožíváním a chováním klienta. Respektuje jedinečnost každého z nás a zastává individuální přístup ke klientovi podle jeho potřeb.


Mgr. Lukáš Krump, Ph.D
Lukáš Krump je člen týmu fakultní koordinátorky poradenských služeb a kontaktní osoby. Celý jeho profesní život je spjatý s matfyzem: od jeho vystudování pracuje na Matematickém ústavu UK, nyní jako odborný lektor a oblíbený učitel. Zhruba patnáct let vykonával roli kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami, kde se mu podařilo přivést k životu širokou škálu služeb pro tyto studenty a péče o ně. Kromě matematiky má základy měkkých dovedností: jednání s lidmi, krizová intervence, porozumění lidské psychice, ale umí taky třeba masáže – takže s ním můžete mluvit o čemkoli a nemusíte se ničeho bát. Jelikož je zároveň učitelem na matfyzu, může rozumět vašim studijním problémům z více stran.

Náplň práce:

  • Péče o studenty s fyzickým omezením (zrakovým, sluchovým, pohybovým) a s poruchou autistického spektra.
  • Organizační zázemí fakultní koordinátorky.

Kontakt:
Telefon: 602 363 141
E-mail: krump[at]karlin.mff.cuni.cz
Web: odkaz


Mgr. Petr Arbet
Petr Arbet je profesně psycholog, kouč a terapeut ve výcviku v posledním ročníku.
Posláním se však považuje za člověka, který rád probouzí́ v druhých touhu být sám sebou.
Jako student poznal, jak náročné může být najít svůj životní cíl a smysl. Díky okolnostem potkal někoho, kdo mu obojí pomohl objevit, za což je nesmírně vděčný. To stejné by rád nabídnul i Vám.
V současné době se orientuje na práci s velmi náročnými tématy jako je silná deprese, mobbing, sebevražedné tendence, sebepoškozování, znásilnění.


PhDr. Liana Bala, Ph.D.
PhDr. Liana Bala, Ph.D. vystudovala Sociální a kulturní antropologii na Filozofické fakultě UK. Po ukončení studia pracovala na Ministerstvu financí v CFCU/AO v oblasti přechodových programů Phare/Transition facility. Čtrnáct let se věnuje psychoterapii v teoretickém rámci Daseinsanalytické terapie, Kognitivně-behaviorální terapie a Schématerapie. Od roku 2019 pracuje jako terapeutka na klinice Adicare, s.r.o. – Centru psychologické a psychiatrické péče. V roce 2022 působila na MFF UK na pozici Fakultní koordinátorky poradenské činnosti.


Mgr. Martina Švédová, PhD
Martina Švédová je terapeutka a lektorka. Její cesta vedla od biochemie (PřF UK), přes zážitkovou pedagogiku k psychologii, mindfulness a psychoterapii. Ráda se stále něco nového učí, objevuje krajiny duše během terapeutické práce, i duše krajin, když občas dočasně žije v zahraničí.
Nabízí klientům laskavou podporu a bezpečné prostředí, ve kterém můžou společně prozkoumávat, co je trápí. V terapii se opírá hlavně o Gestalt přístup, který přizpůsobuje aktuálním potřebám konkrétního klienta. Zaměřuje se tedy více na přítomnost, kde věnuje pozornost zároveň myšlenkám, emocím i tělu. Nachází také často inspiraci v tématech, které ji baví jako je resilience, mindfulness, self-compassion, pozitivní psychologie a interpersonální neurobiologie.


Mgr. Hana Urbanová
Mgr. Hana Urbanová je psychoterapeutka, lektorka a konzultantka. Většinu svého profesního života strávila v neziskovém sektoru, kde se pohybovala v různých manažerských a lektorských rolích. Hodně také cestovala – absolvovala půlroční studijní stáž ve Finsku, ve španělském Madridu rok učila angličtinu a v jihoafrické Namibii vedla misi organizace Člověk v tísni. Vedle své terapeutické praxe v současnosti pod hlavičkou organizace TUDYTAM lektoruje a konzultuje, pracuje s jednotlivci a týmy, podporuje je v rozvoji komunikačních a manažerských dovedností. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na terapeutické dovednosti, mindfullness a osobní rozvoj, aktuálně dokončuje pětiletý terapeutický výcvik Instep. Svou klientskou práci pravidelně superviduje.
Terapeutickou praxi staví na vytvoření bezpečného prostoru, kde je možné mluvit i mlčet o čemkoliv, nově nahlížet sebe i svět pomocí různých terapeutických technik anebo jednoduše jen tak být „tady a teď“.
Ve volných chvílích se ráda toulá krajinou, cvičí jógu nebo plave, čte a spolu se svým synem stále znovu objevuje svět.