Podpůrná skupina pro studenty

Chcete se dozvědět něco více sami o sobě?
Chcete umět lépe zvládat nároky školy i stres běžného života?
Chcete posílit svou sebedůvěru a odhalit své silné stránky?
Chcete porozumět svým emocím a lépe je zvládat? Zlepšit vztahy ve svém životě?

Nabízíme možnost setkávání se ve skupině účastníků, kterou povede dvojice zkušených terapeutů. Jedná se celkem o šest setkání. Je možné se přidat i v průběhu či účastnit jen části setkání. Ve skupině se postupně budeme věnovat tématům jako je sebevědomí, zvládání stresu a nároků studia, práci s emocemi a potřebami, komunikace a vztahy. V rámci skupiny budete mít prostor pro individuální zamyšlení, ale i sdílení ve dvojicích, malých skupinkách i celé skupině. Budeme pracovat i s různými technikami, jako např. použití kreativních karet, zapojení těla (dýchání, vědomá pozornost) či vizualizace. Veškeré aktivity v rámci skupiny jsou dobrovolné.

Čas a místo setkání: pátek 10–13h, duben- květen 2024 (12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 17.5., 24.5.)

Místo: klubovna na Koleji 17. listopadu v Troji.

Terapeuti
Mgr. Zdeňka Voštová, Ing. Lukáš Kučera

Přihlášení
Pokud vás tato možnost zaujala, přihlaste se prosím zde. Pokud máte dotazy, ozvěte se nám na z.vostova@gmail.com nebo volejte Zdeňce na 731 552 104.

Otázky, co se vám možná honí hlavou:

Jak skupina probíhá?

Na začátku bývá představení účastníků a krátké úvodní sdílení na téma jak se máme. Následuje relaxační či zpřítomňovací aktivita provázená hlasem. Potom průvodci představí téma a účastníci mají možnost ho prozkoumávat pomocí pestrých aktivit a sdílení – většinou ve dvojicích, poté i ve velké skupině. Na závěr sdílíme, jaké to bylo a co si ze skupiny odnášíme.


Budu muset na skupině mluvit?

Součástí skupiny je hodně sdílení. Důležité pravidlo je však, že nemusíte mluvit o tom o čem nechcete a všechny aktivity jsou dobrovolné. Pokud například nebudete chtít nějaké téma sdílet ve dvojicích, můžete se nad ním zamýšlet individuálně a psát si pro sebe poznámky.


Proč skupinu vedou dva terapeuté?

Mohou se ve vedení skupiny střídat. Skupina může probíhat i pokud jeden nemůže. Na místě mají více prostoru k tomu se věnovat účastníkům a případně ošetřit cokoliv se na místě děje.


Jaké můžu očekávat aktivity?

Škála toho, co nabízíme, je pestrá. Jedná se například o: relaxaci – techniky na práci s dechem. Použití různých projektivních karet, kdy si je cíleně nebo náhodně vyberete, ty vám pomáhají mluvit o určitém tématu. Odpovídání na otázky pohybem v prostoru. Práci se sadou silných stránek či seznamem pocitů a potřeb.


Co když nemohu na nějaké setkání?

Nevadí, skupina je letos otevřená. Je možné se účastnit i jednotlivých setkání. Případně se přidat v průběhu nebo se dále neúčastnit, pokud vám nebude skupina vyhovovat.


Kdo bude na setkání?

Skupina je především pro studenty MFF a studenti jiných fakult UK. Na setkání bude nejvíce 12 účastníků/účastnic.


Platí se za skupinu něco?

Ne skupina je zdarma, hrazená v rámci poradenského centra MFF UK. Slouží jako podpora studentů v rámci studia.