Seminář pro pedagogy

Jak získat větší jistotu při práci se studentem v silné úzkosti – PhDr. Liana Bala, Ph.D.

Termín: úterý 17.10.2023, 16:00–17:30, on-line, přihláška
Aplikace: Microsoft Teams

Seminář je určen všem pedagogům, kteří mají zájem dozvědět se více o tom, jak pracovat se studenty, kteří se dostanou do silné úzkosti v přítomnosti pedagoga při přímé interakci či v průběhu přednášky nebo cvičení.

První část semináře bude věnována tématu dlouhodobého stresu, jehož teoretické uchopení je důležité pro následnou část semináře, zaměřenou na konkrétní kroky, tedy i možné tipy a triky, jak v nastalé situaci postupovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o první seminář pro pedagogy pořádaný na MFF UK na toto téma, bude v závěru vyhrazen čas na diskusi nad danou problematikou a prostor pro vyjádření potřeb pedagogů pro případné pokračovaní semináře.

Pokud bude mít někdo z řad pedagogů zájem o nácvik dýchání vedoucí ke zvládnutí silné úzkosti až panické ataky, lektorka jej poskytne pro zájemce po zakončení semináře.

Lektorka: PhDr. Liana Bala, Ph.D.