Kombinované studium informatiky

Informace pro posluchače kombinovaného studia informatiky

V rámci bakalářského studia studijního programu Informatika se od akademického roku 2012/2013 v kombinované formě studia otevírá pouze dvouoborové studium Matematika se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání pod studijním programem Matematika. Podrobné informace naleznete zde.

V navazujícím magisterském studiu se otevírá v kombinované formě pouze dvouoborové studium Učitelství matematiky – Učitelství informatiky pod studijním programem Matematika. Seznam oborů otevíraných v navazujícím magisterském studiu včetně formy studia najdete na samostatné stránce.

Všeobecné informace

Studenti kombinovaného studia studují podle stejných studijních plánů a plní stejné požadavky jako posluchači prezenčního studia. Posluchači kombinovaného studia mohou podle svých časových možností navštěvovat jakoukoliv výuku určenou pro prezenční studium. Pravidelná účast na výuce pro ně ale není povinná, mohou také studovat samostatně z doporučené literatury a dalších materiálů. Studentům kombinovaného studia doporučujeme, aby se před začátkem semestru dohodli s vyučujícími všech zapsaných předmětů na způsobu plnění studijních povinností a individuálních konzultacích.

Studentům nastupujícím do prvního ročníku NMgr. studia v kombinované formě

Doporučujeme vám před začátkem studia kontaktovat odpovědného učitele vašeho oboru, případně garanta a konzultovat s ním tvorbu studijního plánu a způsob plnění studijních povinností.