Vědecké a studijní soutěže pro studenty

soutěž/cena zadání uzávěrka další informace
Advanced Analytics Challenge   29. 3. 2018 Deloitte
Cena Milana Odehnala soutěž vědeckých prací mladých fyziků 31. 3. 2018 Česká fyzikální společnost
Cena Crytur o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách 15. 5. 2018 Cena Crytur 
Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů 18. 5. 2018 Konference stud‑l
Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci práce o inovativních přístupech ve finanční matematice, obecné matematice nebo matematice pro informační technologie 31. 7. 2018 Kooperativa
Cena Seismik o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci v oboru teoretická a užitá geofyzika/seismika 15. 10. 2018 Seismik s.r.o


© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.