Vědecké a studijní soutěže pro studenty

soutěž/cena zadání uzávěrka další informace
Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci práce o inovativních přístupech ve finanční matematice, obecné matematice nebo matematice pro informační technologie 31. 7. 2018 Kooperativa
3. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN 31. 7. 2018 Česká agentura pro standardizaci
Cena děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci 30. 9. 2018 Směrnice děkana č. 2/2014
Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za nejlepší vědecké práce v matematice, fyzice a informatice 30. 9. 2018 NF Bernarda Bolzana
Bolzanova cena za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia 2. 10. 2018 Konference stud‑l
Cena Seismik o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci v oboru teoretická a užitá geofyzika/seismika 15. 10. 2018 Seismik s.r.o
Cena Wernera von Siemense pro nejlepší studenty, vedoucí jejich prací, mladé vědce a nejlepšího pedagoga 25. 11. 2018 Siemens


© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.