Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.

Oddělení fyziky vrstev a povrchů

Vzdělání

2002: Mgr. – Přírodovědecká fakulta MU, Brno, ČR 

2006: Ph.D - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, ČR


Odborná praxe

1998-2002 :       Masarykova univerzita v Brně

4–7/2001 :         Ernst-Moritz Arndt Universität, Greifswald, Německo

6–7/2003:          University of Illinois at Chicago, USA

4–6/2005:          Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Německo

9/2015-dnes:     Fakulta strojní ČVUT, Praha, ČR

9/2002-dnes:     Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, ČR


Odborné vědecké zaměření na MFF

 • Diagnostika depozičního plazmatu a vrstev
 • Charakterizace tenkých plazmově-polymerních a nanostrukturovaných vrstev
 • Méně obvyklé depoziční plazmové zdroje a postupy
 • Tvorba a transport nanočástic v plazmatu
 • Látky na pomezí klasické makromolekulární chemie a plazmochemie

Výuka a další pedagogická činnost

Vedení studentů (obhájeno/studující):

 • Bakalářské práce: 3/0
 • Diplomové práce: 2/0
 • Disertační práce: 0/3

Vedené práce

Vypsané práce 

Výuka


Vědecký výstup a publikační aktivita:

Články v recenzovaných odborných časopisech (WoS): 63

h-index: 19


Zvané a keynote přednášky:

 • 8th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Gozd Martuljek, Slovinsko, 2019
 • 18th International Conference on Plasma Physics and Applications, Iași, Rumunsko, 2019

Řešené projekty v posledních 5 letech:

Hlavní řešitel projektu GAČR 22-21007S Možnosti tenkých vrstev na pomezí klasických a plazmových polymerů

Hlavní řešitel projektu GAČR GA17- Nové plazmové polymery s laditelnou stabilitou a permeabilitou

Spoluřešitel projektu MPO TRIO FV10400, Vývoj procesů použitelných při vývoji a výrobě komponent pro kosmický průmysl

Člen týmu projektů:

 • GAČR 21-05030K, Opticky polopropustné nanostruktury oxidu titanu na površích s komplexní geometrií pro zvýšení fotokonverze a citlivosti snímačů
 • GAČR GA13-09853S, Aplikace nízkoteplotního plazmatu v klastrovém zdroji s agregací v plynu pro nanášení nanočástic, nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev, 2013-2017
 • GAČR GA16-14024S, Výzkum růstu tenkých nanostrukturovaných vrstev připravovaných pomocí plazmových technologií, 2016-2018
 • GAČR GA17-12994S, Multikomponentní tenké vrstvy plazmových polymerů s nano-architekturou, 2017-2019
 • GAČR GA17-22016S, Výzkum komplexního na plazmatu založeného plynového agregačního zdroje nanočástic jádro-slupka a heterostrukturovaných nanočástic, 2017-2019
 • COST CA15107, Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp), 2016-2020

Další aktivity

 • člen Local Organizing Committee, 8th International Workshop on Polymer Metal Nanocomposites, Praha, 2017
 • člen rady Ústavu letadlové techniky, FS ČVUT (od 2019)
 • popularizační přednášky (30 za 5 let)
 • člen propagační komise MFF UK
 • oponent odborných článků v impaktovaných časopisech