Akademický senát

Korespondenti SKAS

Jedná se o bývalé/budoucí členy SKAS, kteří jsou přidání do hromadné značky skas@mff.cuni.cz kvůli zachování kontinuity.

Kontakt