doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

Pracoviště
Akademický senát
Katedra fyziky materiálů
Telefon
95155 1622
Fax
95155 1490
E-mail
Josef.Strasky@mff.cuni.cz
Domácí stránka
https://www.mff.cuni.cz/cs/kfm/lide/josef-strasky
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 116, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2