Akademický senát

Legislativní komise

Složení Legislativní komise je platné k 12. únoru 2020.

Kontakt

Personální obsazení