doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.

Pracoviště
Akademický senát
Katedra aplikované matematiky
Telefon
95155 4322
Fax
257 531 014
E-mail
jiri.fiala@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
https://kam.mff.cuni.cz/~fiala/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 224, 2. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1