Budovy a areály

Jednotlivá pracoviště MFF jsou rozmístěna na několika místech v Praze. Na mapce jsou označeny jednotlivé lokality, kde můžete budovy MFF UK nalézt.
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208