Budovy a areály

Jednotlivá pracoviště MFF jsou rozmístěna na několika místech v Praze. Na mapce jsou označeny jednotlivé lokality, kde můžete budovy MFF UK nalézt.