doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

Pracoviště
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Telefon
221 951 582
E-mail
Karel.Zvara@mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 156 (2029), 1. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8