doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Pracoviště
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Telefon
95155 3286
E-mail
Zuzana.Praskova@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~praskova
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 130 (2021), 1. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208