doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Pracoviště
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Telefon
95155 3279
E-mail
Jan.Hurt@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hurt
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 130 (2021), 1. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8