Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Velká výzkumná infrastruktura SPL-HTC

Velká výzkumná infrastruktura SPL-HTC je složena ze dvou částí, Optické dráhy pro vědu o materiálech (MSB) na synchrotronu Elettra v Terstu a laboratoře fyziky povrchů (SPL) v Praze. Hlavním cílem projektu je zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho využití, kterého bude dosaženo modernizací velké výzkumné infrastruktury v ČR, a to pořízením nového přístroje, automatického fotoelektronového spektrometru pro měření ve vysokých tlacích.

Kontakt

Personální obsazení