Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Správa počítačové laboratoře TF a TS

Podrobné informace o přístupu a pravidlech používání počítačových laboratoří Troja naleznete na domácích stránkách obou laboratoří Lab TFLab TS.

Kontakt

Personální obsazení