Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritní profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka
Fond mobility – podzimní kolo 2018 Podání žádosti 12. 10. 2018 22. 10. 2018 Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek. , viz odkaz zde. V tištěné podobě není nutné dokumenty zasílat.
INTER-EXCELLENCE, program Inter-Transfer Podání návrhu 7. 9..2018 15. 9. 2018 Návrhy projektů vč. všech příloh prosím zasílejte v tištěné podobě na OVZS v jednom vyhotovení + kopii podpisové stránky s připodepsáním vedoucího pracoviště a sekčního proděkana. Rovněž je potřeba veškeré požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Formulář čestného prohlášení a plnou moc pro podepsání návrhu projektu děkanem zajistí naše oddělení na rektorátu. Z časových důvodů prosíme o zaslání názvu projektu mailem co nejdříve.


INTER-EXCELLENCE, program Inter-Eureka Podání návrhu 5. 10. 2018 12. 10. 2018 Návrhy projektů vč. všech příloh prosím zasílejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky v jednom vyhotovení + kopii podpisové stránky s připodepsáním vedoucího pracoviště a sekčního proděkana. Rovněž je potřeba veškeré požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
AKTION ČR – Rakousko Podání žádosti   31. 10. 2018 Veškeré informace naleznete přímo na stránkách Domu zahraniční spolupráce.
Stipendia Uni Düsseldorf Podání žádosti 24. 8. 2018 31. 8. 2018 Nabídka studentských stipendií na 5 měsíců v letním semestru 2018/2019. Informace viz příloha.
Inter-Excellence – Inter-Vector Podání návrhu 15. 6. 2018 22. 6. 2018 Návrh projektu se odesílá datovou schránkou, odeslání zajistí OVZS. Kompletní návrh vč. Příloh zašlete na: granty@dekanat.mff.cuni.cz a také v tištěné podobě na adresu OVZS. K podpisu je potřeba zajistit souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky). Je nutné zajistit formulář čestného prohlášení na rektorátu, proto prosím zašlete název projektu mailem co nejdříve.
MŠMT – společné česko-čínské projekty Podání návrhu 21. 6. 2018 29. 6. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT datovou schránkou, odeslání zajistí OVZS. Formuláře návrhu vč. všech všech příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
MŠMT – společné česko-polské projekty Podání návrhu 21. 6. 2018 29. 6. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT datovou schránkou, odeslání zajistí OVZS. Formuláře návrhu vč. všech všech příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
Výběrové řízení na pobyty USA, Kanada, Lucembursko – LS 2018/2019 Podání přihlášky 9. 5. 2018 15. 5. 2018 Kompletní žádosti prosím doručte na OVZS ve dvojím vyhotovení (v AJ – životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti). Na Uni de Montréal – dokumenty ve francouzštině, dop. dopis v AJ, výpis v ČJ.
MŠMT – společné česko-francouzské projekty Podání návrhu 22. 6. 2018 30. 6. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT datovou schránkou, odeslání zajistí OVZS. Formuláře návrhu vč. všech všech příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
MŠMT – společné česko-německé projekty Podání návrhu 24. 5. 2018 31. 5. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT prostřednictvím datové schránky, odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Formuláře návrhu vč. všech požadovaných příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
MŠMT – společné česko-rakouské projekty Podání návrhu 24. 5. 2018 31. 5. 2018 Návrh projektu se zasílá na MŠMT prostřednictvím datové schránky, odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Formuláře návrhu vč. všech požadovaných příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě (navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické podobě na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Prosím o zaslání názvu projektu co nejdříve pro zajištění čestného prohlášení na rektorátu.
MŠMT – česko-ukrajinské projekty Podání návrhu 23. 4. 2018 30. 4. 2018 Návrh projektu se podává prostřednictvím datové schránky, odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS). Plnou moc a Čestné prohlášení zajistí také OVZS, pro jeho vyplnění prosíme o sdělení názvu projektu co nejdříve (název zašlete prosím na mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Veškeré formuláře prosím doručte na OVZS v písemné podobě a v elektronické podobě zašlete na výše uvedený mail.
Inter-Action VES18USA Podání návrhu 23. 4. 2018 30. 4. 2018 Návrhy zasílejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky (na kopii podpisové stránky zajistěte souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana) a v elektronické podobě na: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Odeslání datovou schránkou zajistí OVZS.
GAČR 2019 standardní projekty Podání návrhu 4. 4. 2018 11. 4. 2018 Návrhy zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr. styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem a s podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci a se spolufinancováním projektu, resp. mezd (je-li to pro daný návrh aktuální), v případě jeho přijetí.
GAČR 2019 juniorské projekty Podání návrhu 4. 4. 2018 11. 4. 2018 Stejné pokyny jako pro standardní projekty.
GAČR 2019 mezinárodní projekty Podání návrhu 4. 4. 2018 11. 4. 2018 Platí stejné pokyny jako pro standardní projekty.
University of Zurich – Summer School Podání žádosti   30. 4. 2018 Informace naleznete na webových stránkách University of Zurich či v přiloženém letáku zde.
Fond mobility – jarní kolo 2018 Podání žádosti 20. 3. 2018 29. 3. 2018 Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek, viz odkaz zde. V tištěné podobě není nutné dokumenty zasílat.
Studium v Čínské lidové republice – stipendijní nabídka Podání žádosti   19. 2. 2018 Podrobnější informace naleznete v tomto dokumentu.
Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ Podání žádosti   20. 4. 2018 Jedná se o programy: stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20. 4. 2018), program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů), program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).
Stipendia Schnabel Stiftung – Univerzita Hamburg Podání žádosti 22. 2. 2018 1. 3. 2018 Stipendium je ve výši 800 EUR na měsíc a je udělováno na 4 měsíce. Pobyt je možné zahájit v termínu duben – květen. Doktorandi si musí zajistit souhlas od pedagoga Uni Hamburg, že je přijímá a bude se jim věnovat po dobu pobytu. Požadované materiály: motivační dopis v NJ či AJ, potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, kopie Diploma Supplement, doporučující dopis pedagoga příslušné fakulty UK v NJ či AJ, akceptační dopis od pedagoga UNI Hamburg, vyplněný formulář viz příloha.
Polsko – stipendia na základě mezivládní dohody Podání žádosti   28. 2. 2018 Jedná se o studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky.
Univerzita Curych – Call for Proposals 2018 Podání návrhu   15. 3. 2018 Veškeré informace a Application form naleznete zde a v příloze.
Stipendia na Pekingský technologický institut Podání žádosti 12. 2. 2018 16. 2. 2018 Žádost musí potvrdit Oddělení pro pro vědu a zahraniční styky.
V4 + Japonsko – průběžná zpráva Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Formulář zprávy a požadované přílohy doručte na OVZS k zajištění podpisu nejpozději do 24. 1. 2018. Ke stejnému datu prosím doručte i všechny dokumenty v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
GAČR – bilatelární rakousko-české projekty na principu Lead Agency Podání návrhu   16. 3. 2018 Případné zájemce z MFF žádáme, aby laskavě co nejdříve podali na OVZS zprávu o svém záměru zúčastnit se této výzvy.
SVV průběžné zprávy za rok 2017 Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Závěrečnou zprávu spolu se slovním zhodnocením projektu, seznamem publikačních výstupů a seznamem členů řešitelského týmu doručte na OVZS do stanoveného interního termínu. Zkontrolujte si prosím, zda uváděné čerpání souhlasí s čerpáním v účetním systému.
INTER-EXCELLENCE, Inter-Cost, Inter-Action, Inter-Transfer, Inter-Vector, Inter-Inform – souhrnné vyúčtování Podání vyúčtování 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Formulář doručte na OVZS ve 2 vyhotoveních, na jednom zajistěte podpis Ing. D. Lankové, zároveň vyúčtování zašlete v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
Inter-COST 2018 Podání návrhu 11. 12. 2017 18. 12. 2017 Soutěže se mohou zúčastnit pouze projekty, které jsou součástí některé ze schválených akcí Výborem vysokých představitelů COST (CSO) a mají ukončenou vnitrostátní proceduru vstupu do akce. Návrhy do soutěže se podávají výhradně jako datová zpráva prostřednictvím datové schránky. Návrh projektu v tištěné podobě a všechny dokumenty vyžadující podpis děkana doručte do výše uvedeného termínu na Oddělení pro vědu a zahraniční styky a zároveň zašlete v elektronické podobě (návrh vč. všech příloh) na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. K podpisu děkanem je potřeba zajistit souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana (na kopii podpisové strany projektu).
GAČR – závěrečné zprávy a závěrečné zprávy projektů GA ČR
vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf je třeba odeslat na
adresu

granty@dekanat.mff.cuni.cz
Podání zprávy 23. 1. 2018 31. 1. 2018 Závěrečná zpráva se vypracovává výhradně na formulářích, které jsou dostupné v aplikaci pro podání a správu grantových projektů na webové stránce http://www.gris.cz. Náležitosti závěrečných zpráv jsou uvedeny v příslušných zadávacích dokumentacích (ZD) a informacích dostupných z http://www.gacr.cz/podani-zz/ Zprávu zašlete na: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Děkujeme za dodržení interního termínu.
GAČR – dílčí zprávy za rok 2017 Podání zprávy 10. 1. 2018 16. 1. 2018 Dílčí zpráva se vypracovává výhradně na formulářích, které jsou dostupné v aplikaci pro podání a správu grantových projektů na webové stránce http://www.gris.cz. Náležitosti dílčích zpráv jsou k dispozici na: http://www.gacr.cz/podani-dz/ Dílčí zprávy projektů GA ČR vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf zašlete na: granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do stanoveného interního termínu.
ZAZ KONTAKT 2017 Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Závěrečnou zprávu spolu s výkazem nákladů potvrzeným z hospodářského oddělení, dokumenty z oponentního řízení a ostatní požadované dokumenty doručte na OVZS k zajištění podpisu děkana.
ZAZ COST 2017 Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Závěrečnou zprávu spolu s výkazem nákladů potvrzeným z hospodářského oddělení, dokumenty z oponentního řízení a ostatní požadované dokumenty doručte na OVZS k zajištění podpisu děkana.
Program Aktion ČR – Rakousko Podání návrhu 23. 11. 2017 30. 11. 2017 Formulář návrhu doručte na OVZS k zajištění podpisu oprávněné osoby do 23. 11. 2017. Návrh se zasílá 1× poštou, zároveň elektronicky návrh a přílohy 1–3 v jednom pdf dokumentu, akademické životopisy a přehledy publikací (příloha 4) pouze elektronicky jako samostatný dokument pdf.
Průběžné a závěrečné zprávy programu Mobility MŠMT, Česko-bavorské spolupráce a Podunajské spolupráce Podání zprávy 24. 1. 2018 31. 1. 2018 Formulář průběžné/závěrečné zprávy a tiskovou zprávu doručte na OVZS v tištěné podobě, v elektronické zašlete na: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zprávy budou po zajištění podpisu pana děkana odeslány prostřednictvím datové schránky.
Inter-COST 2018 Podání návrhu 17. 10. 2017 20. 10. 2017 Veškeré informace jsou dostupné na stránkách MŠMT.
Výběrové řízení na výměnné pobyty v akademickém roce 2018–2019, USA, Kanada, Lucembursko Podání přihlášky 8. 11. 2017 15. 11. 2017 Potřebné dokumenty doručte na OVZS ve dvojím vyhotovení. Podrobnější info naleznete na stránkách UK.
Doktorandská a postdoktorandská stipendia Uni Wien Podání přihlášky 16. 11. 2017 24. 11. 2017 Jedná se o 4 jednoměsíční stipendia, výše stipendia je 1.000 Eur. Bližší pokyny viz Wien-info. Žádosti ve dvojím vyhotovení doručte na OVZS.
Doktorandská stipendia Uni Köln Podání přihlášky 16. 11. 2017 24. 11. 2017 K nominaci je nutné přiložit: vyplněný pracovní program (Application form viz příloha), strukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí od kolínského vysokoškolského pedagoga, podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině. Žádost doručte na OVZS ve dvojím vyhotovení.
Uni Hamburg – měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy Podání žádosti 16. 11. 2017 24. 11. 2017 K žádosti přiložte: vyplněný pracovní program viz program, stukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga, podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině. Žádost doručte na OVZS ve dvojím vyhotovení.
Bavorsko – doktorandská stipendia Česko-bavorské agentury Podání žádosti   1. 12. 2017 Stipendium je určeno pro doktorandy a poskytuje se na rok s možností prodloužení na 3 roky. Výše stipendia je 735 € měsíčně.
Akademická mobilita na rok 2018 v rámci meziuniverzitních dohod Podání přihlášky 20. 11. 2017 24. 11. 2017 Žádost si mohou podat vědecko-pedagogičtí pracovníci v řádném pracovním poměru s UK, post-doktorandi, doktorandi. Přihlášky musí obsahovat formulář (*.docx), zvací dopis zahraničního partnera, v případě vícečetného pobytu jeho odůvodnění. Žádost musí být schválena vedoucím pracoviště/katedry. Kompletní žádosti doručte ve trojím vyhotovení na OVZS.
15. kolo GAUK – nové projekty Podání přihlášky 13. 11. 2017 23. 11. 2017 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v aktualizované příloze.
15. kolo GAUK – pokračující projekty Podání žádosti 16. 1. 2018 25. 1. 2018 Žádosti o pokračování projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 3. 4. 2018 12. 4. 2018 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2018.
Austrálie – University of Melbourne, University of Queensland – výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod na rok 2018–2019 Podání žádosti 8. 11. 2017 15. 11. 2017 Požadované dokumenty prosím odevzdejte ve dvojím vyhotovení na OVZS.
JAR – University of Pretoria – výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod na rok 2018–2019 Podání žádosti 8. 11. 2017 15. 11. 2017 Požadované dokumenty prosím odevzdejte ve dvojím vyhotovení na OVZS.
Fond mobility 2017 – podzimní kolo Podání návrhu 4. 10. 2017 17. 10. 2017 Žádosti se nyní podávají pouze přes aplikaci dostupnou z adresy: https://veda.is.cuni.cz/…ks/dashboard. Nově není nutné odevzdávat žádosti v papírové podobě, ale je nutné dodržet interní termín pro vložení žádosti do aplikace. Manuál pro žadatele je dostupný z hlavní stránky aplikace.
INTER-EUREKA LTE317. Podání návrhu 2. 10. 2017 9. 10. 2017 Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt. Uchazeč pro předkládání návrhu projektu i pro další komunikaci s poskytovatelem je povinen použít, v rámci informačního systému datových schránek, pouze svou datovou schránku. Vzhledem k nutnosti zajistit formulář čestného prohlášení na rektorátu pro každý projekt zvlášť, prosíme o včasné sdělení zájmu o podání projektu a zaslání jeho názvu na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz.
Stipendia islandské vlády – akademický rok 2018/2019 Podání přihlášky   1. 12. 2017 Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden nebo dva roky studia a mají určitou znalost islandštiny nebo jiného nordického jazyka. Nabídka je administrována Domem zahraničních služeb. Přihláška vč. požadovaných příloh musí být doručena na Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies do Reykjavíku nejpozději do 1. 12. 2017.
Česko-bavorské projekty Podání návrhu 24. 8. 2017 31. 8. 2017 Kvůli nutnosti zajištění Čestného prohlášení na rektorátu prosíme případné zájemce o včasné sdělení zájmu o účast ve výzvě a o zaslání názvu projektu na OVZS. 
Inter – Action Rusko. Podání návrhu 9. 8. 2017 16. 8. 2017 Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt. Kvůli nutnosti zajistit čestné prohlášení s podpisem pana rektora, prosíme případné zájemce o zaslání názvu projektu co nejdříve. Upozorňujeme, že nutnou přílohou návrhu projektu je naskenovaný dokument uzavřené smlouvy (dohody, memoranda či jiné formy úmluvy) o spolupráci s daným ruským partnerem a další podmínkou je, aby obsahově a tematicky identický návrh projektu byl podán paralelně ruským partnerem Ministerstvu školství a vědy Ruské federace.
Univerzita Hamburg – stipendia Nadace Schnabel Stiftung Podání žádosti 23. 6. 2017 30. 6. 2017 Jedná se o dodatečnou nabídku stipendia pro 2 PhD. studenty na 4 měsíce zimního semestru. Výše stipendia je 800 EUR na měsíc. Zájemci nebudou mít v Hamburku status studenta, ale researcher. Preferováni jsou studenti, kteří by zde pracovali na své dizertaci. Zájemci musí předložit: CV, motivační dopis v němčině, doporučující dopis v němčině/angličtině,
doklad o znalosti němčiny/angličtiny, potvrzení o přijetí do PhD studia.
UNCE – 2. kolo soutěže Podání návrhu   14. 8. 2017 Návrhy projektů lze průběžně předkládat prostřednictvím webové aplikace
na adrese http://veda.is.cuni.cz. Případné otázky je možné zasílat na e-mailovou adresu unce@ruk.cuni.cz
Česko-bavorské agentura – plánované programy Podání přihlášky   30. 6. 2017 Informace o konkrétních možnostech si prosím vyhledejte na příslušném webu. Pro jednotlivé akce platí interní termín vždy týden před konečným.
Kolumbie – magisterská a doktorandská stipendia Podání přihlášky   2. 6. 2017 Kolumbijská vláda nabízí (v rámci otevřené mezinárodní nabídky) možnost ucházet se o stipendia pro magisterské studium (max. délka studia 12 měsíců) a doktoranturu (maximální délka studia 36 měsíců). Studium musí začít v zimním semestru roku 2017, a to ještě v kalendářním roce 2017. Přijatí uchazeči nebudou platit školné a budou pobírat stipendium ve výši 2 213 151 kolumbijských pesos měsíčně. Přihlášky musí být předány kolumbijské straně nejpozději do 2. června 2017 prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Kolumbii.
INTER-EXCELLENCE – podprogram Inter-Vector Podání návrhu 9. 5. 2017 16. 5. 2017 Úplné návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání na MŠMT jak v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz), na kopii návrhu je potřeba mít souhlas vedoucího a sekčního proděkana. K zajištění čestného prohlášení prosím zašlete co nejdříve název projektu na OVZS.
INTER-EXCELLENCE – podprogram Inter-Transfer Podání návrhu 9. 5. 2017 16. 5. 2017 Úplné návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání na MŠMT jak v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz), na kopii návrhu je potřeba mít souhlas vedoucího a sekčního proděkana. K zajištění čestného prohlášení prosím zašlete co nejdříve název projektu na OVZS.
Mobility MŠMT – společné česko-německé projekty Podání návrhu 24. 5. 2017 31. 5. 2017 Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.
Mobility MŠMT – společné česko-rakouské projekty Podání návrhu 24. 5. 2017 31. 5. 2017 Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.
Mobility MŠMT – společné česko-francouzské projekty Podání návrhu 23. 6. 2017 30. 6. 2017 Návrhy se podávají v tištěné i elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Návrhy prosím doručte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana.
Výzkumná stipendia, výzkumné a pracovní pobyty DAAD Podání žádosti   1. 5. 2017 Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS.
Slovensko – Stipendia v rámci Národního stipendijního programu SR. Podání přihlášky   30. 4. 2017 Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia – magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.
Fulbrightovo stipendium – nabídka pro studenty i vědecké pracovníky Podání přihlášky   1. 9. 2017 Bližší informace v příloze a na webových stránkách.
GAMA UK (TAČR) Podání návrhu 28. 4. 2017 4. 5. 2017 Záměr bude po odsouhlasení sekčními proděkany předán ve stanoveném termínu na CPPT.
Výměnné pobyty pro letní semestr 2017/2018 v rámci meziuniverzitních dohod – Japan Advanced Institute of Science and technology (JAIST), Austrálie – University of Melbourne, University of Queensland Podání žádosti 15. 5. 2017 22. 5. 2017 K výběrovému řízení předložte v angličtině: životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu. Dokumenty prosím odevzdejte ve dvojím vyhotovení v nesešité podobě na OVZS.
Výměnné pobyty pro letní semestr 2017/2018 – Kanada – Université de Montréal Podání žádosti 9. 5. 2017 15. 5. 2017 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Studijní pobyty pro LS 2017/2018 University Oregon Podání žádosti 9. 5. 2017 15. 5. 2017 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Výměnné pobyty pro letní semestr 2017/2018 – USA – Kansas State University, State University of New York at New Paltz, University of New Orleans Podání žádosti 9. 5. 2017 15. 5. 2017 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Stipendijní pobyty v Korejské republice – letní kurz korejštiny Podání přihlášky 12. 4. 2017 19. 4. 2017 Termín pro odevzdání přihlášky je 19. 4. 2017 do 12hod. Interní termín je stanoven pro včasné zajištění podpisu proděkana pro zahraniční styky.
University of Padova – fee waiver Podání přihlášky   26. 4. 2017 Možnost bakalářského a magisterského studia vedeného v angličtine na Univerzitě Padova. Přihlášky se podávají elektronicky.
Veřejná soutěž GAČR 2018 Podání návrhu 30. 3. 2017 6. 4. 2017 Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se zadávací dokumentací na formulářích webové aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve formátu PDF se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr. styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem stvrzujícím pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu včetně údajů poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci a se spolufinancováním projektu, resp. mezd (je-li to pro daný návrh aktuální), v případě jeho přijetí. Částka způsobilých doplňkových (režijních) nákladů se stanoví jako 20 % z celkových uznaných neinvestičních nákladů (bez ohledu na zavádějící nápovědu v GRIS) a odvody pro rok 2018 počítejte ve výši 35,5 % (soc. + zdrav. poj. 34 % + SF 1,5 %).
Dům zahraniční spolupráce – Tchaj-wan – nabídka stipendií Podání žádosti   31. 3. 2017 Bližší informace na webových stránkách DZS. Žádosti se podávají přímo na Tchajwanskou hospodářskou a kulturní kancelář. V případě nutnosti potvrzení od MFF UK počítejte s přibližně týdenní rezervou pro zajištění podpisu.
Fond mobility – jarní výzva 2017 Podání žádosti 23. 3. 2017 30. 3. 2017 Žádosti se vyplňují prostřednictvím aplikace dostupné z linku: http://www.cuni.cz/UK-247.html Z aplikace po vyplnění všech údajů vygenerujte formulář žádosti a spolu s povinnými přílohami (uvedenými na konci formuláře) zašlete na OVZS ve 2 kopiích, na jedné z nich je potřeba zajistit podpis správce zdroje dofinancování, podpis vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.
Jednoměsíční letní jazykové kurzy němčiny v roce 2016 Podání žádosti 21. 2. 2017 27. 2. 2017 Přihlášky odevzdávejte na OVZS ve trojím vyhotovení do stanoveného interního termínu. Formulář ke stažení: JK_form.rtf
Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2017/2018 – meziuniverzitní spolupráce s německými univerzitami (Bayreuth, Frankfurt/Main, Leipzig, Heidelberg, Saarbrücken) a švýcarskou univerzitou v Basileji. Podání žádosti 21. 3. 2017 28. 3. 2017 Požadované dokumenty viz příloha (v němčině či angličtině dle požadavků) odevzdávejte ve trojím vyhotovení na OVZS do stanoveného interního termínu, poté budou postoupeny k výběrovému řízení na rektorát. Formuláře ke stažení: FormGermany.rtf, FormSwitzerland.rtf.
GAČR – závěrečné zprávy Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Závěrečné zprávy prosím doručte v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do 24. 1. 2017. Doplňující informace k vyplňování zpráv můžete nalézt zde.
GAČR – dílčí zprávy za rok 2016 Podání zprávy 10. 1. 2017 16. 1. 2017 Zprávy prosím doručte v elektronické formě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do 10. 1. 2017. Doplňující informace k vyplňování zpráv můžete nalézt zde.
MŠMT – Periodické zprávy za rok 2016 – V4 + Japonsko Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Vyplněný formulář průběžné zprávy zasílejte na OVZS k internímu termínu, zároveň elektronickou verzi zašlete na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz.
MŠMT INGO II – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2016 Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy včetně příloh odevzdávejte na OVZS k internímu termínu, zároveň zašlete prosím elektronicky na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
MŠMT KONTAKT II – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2016 Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy včetně příloh odevzdávejte na OVZS k internímu termínu, zároveň zašlete prosím elektronicky na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
MŠMT COST – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2016 Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy včetně příloh odevzdávejte na OVZS k internímu termínu, zároveň zašlete prosím elektronicky na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
MŠMT EUPRO – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2016 Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy včetně příloh odevzdávejte na OVZS k internímu termínu, zároveň zašlete prosím elektronicky na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
SVV 2017 nové návrhy Podání návrhu 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Návrhy prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz a v tištěné podobě na OVZS. Součástí návrhu je popis projektu a strukturovaný životopis hl. řešitele vč. seznamu 10 nejvýznamnějších publikací za posledních 10 let, a to i u návrhu konference.
SVV 2016 závěrečné zprávy Podání zprávy 24. 1. 2017 31. 1. 2017 Zprávy prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz a v tištěné podobě na OVZS. Nedílnou součástí zprávy je slovní zhodnocení projektu a seznam publikačních a jiných výstupů.
MŠMT Mobility PEZ a ZAZ Podání zprávy 6. 1. 2017 15. 1. 2017 Zprávy včetně příloh se odevzdávají jak v tištěné podobě (prosím odevzdat na OVZS k internímu termínu), tak v elektronické podobě (granty@dekanat.mff.cuni.cz). Výkaz uznaných nákladů má být podepsán hospodářským oddělením.
Stipendia DAAD – různé pobyty Podání žádosti týden před konečným termínem dle termínů agentury Žádost se odevzdává elektronicky na portálu DAAD na adrese: www.funding-guide.de a zároveň v tištěné podobě na adrese Akademické informační agentury.
Izrael – stipendijní pobyty v rámci bilatelárních smluv pro akademický rok 2017/2018 Podání žádosti 18. 11. 2016 25. 11. 2016 Žádost se podává na elektronickém a tištěném formuláři, ten musí být opatřen podpisem děkana, další náležitosti jsou motivační dopis v AJ a zvací dopis vystavený izraelskou školou nebo akademickým pracovníkem.
Vyhlášení veřejné soutěže MPO – TRIO, programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Podání návrhu 21. 11. 2016 30. 11. 2016 Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných formulářích, vytištěných po vyplnění a odeslání interaktivní elektronické přihlášky v informačním systému programu TRIO (https://trio.mpo.cz), včetně příloh požadovaných v papírové podobě, a to v jednom vyhotovení. Žádosti odevzdávejte v listinné podobě na OVZS k internímu termínu a elektronicky zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
Program agentury DZS Aktion Česká republika – Rakousko, program bilatelární spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Podání návrhu 24. 11. 2016 30. 11. 2016 2 exempláře návrhu k zajištění podpisu statutárního zástupce odevzdávejte prosím k internímu termínu na OVZS, zároveň zašlete elektronickou verzi na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
Výměnné pobyty Kanada McGill University, Université de Montréal Podání přihlášky 7. 11. 2016 15. 11. 2016 Kompletní žádosti prosím doručte na OVZS ve dvojím vyhotovení (v AJ – životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti). Na Uni de Montréal – dokumenty ve francouzštině, dop. dopis v AJ, výpis v ČJ.
Výměnné pobyty USA – Kansas State University, State University of New York at New Paltz, University of New Orleans, University of Oregon Podání přihlášky 7. 11. 2016 15. 11. 2016 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Studijní stipendia GFPS na vybranou německou školu Podání přihlášky   31. 10. 2016 Další informaceformulář žádosti.
MŠMT – INTER-EXCELLENCE, podprogram Inter-COST Podání žádosti 24. 10. 2016 31. 10. 2016 Návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání na MŠMT jak v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz) nejpozději do 24. října 2016
MŠMT – INTER-EXCELLENCE, podprogram Inter-Action, USA Podání žádosti 24. 10. 2016 31. 10. 2016 Návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání na MŠMT jak v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz) nejpozději do 24. října 2016
GAUK – nové projekty Podání žádosti 15. 11. 2016 24. 11. 2016 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – pokračující projekty Podání žádosti 16. 1. 2017 23. 1. 2017 Žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na webu UK a v příloze.
GAUK – závěrečné zprávy Podání ZZ 29. 3. 2017 6. 4. 2017 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10. 1. 2016.
Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na Univerzitě Kolín nad Rýnem v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2017 Podání přihlášek 11. 11. 2016 18. 11. 2016 Uchazeči předloží na OVZS vyplněný pracovní program, stukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga, podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině.
Měsíční stipendijní pobyty pro doktorandy na Univerzitě Hamburk v rámci meziuniverzitní spolupráce 2017 Podání přihlášek 8. 12. 2016 15. 12. 2016 Uchazeči předloží na OVZS vyplněný pracovní program, stukturovaný životopis, předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga, podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině.
Akademická mobilita 2017 v rámci meziuniverzitních dohod – krátkodobé pobyty Podání pracovního programu 1. 11. 2016 15. 11. 2016 Pracovní programy ve trojím vyhotovení spolu se zvacím dopisem vědeckého partnera na straně přijímající univerzity předkládejte na OVZS.
Fond mobility Podání žádostí 10. 10. 2016 17. 10. 2016 Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem na formuláři správce zdroje.
Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv pro akademický rok 2017/2018 – rozpis kvót Podání přihlášek Dle jednotlivých zemí   Zájemci předloží ve dvou vyhotoveních: přihlášku potvrzenou fakultou, studijní záměr a studijní průměr.
Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk v letním semestru 2016/2017 Podání přihlášek 3. 10. 2016 10. 10. 2016 Bližší informace k žádosti najdete v „příloze“.
MŠMT program INTER-INFORM
v rámci programu INTER-EXCELLENCE
Vyhlášení soutěže 26. 9. 2016 4. 10. 2016 Úplné návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání na MŠMT jak v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz) nejpozději do 26. září 2016.

Pracovníci, kteří zamýšlejí se vyhlášených soutěží zúčastnit, co nejdříve svůj úmysl oznámí na OVZS (granty@dekanat.mff.cuni.cz) a zároveň sdělí název projektu, který je nutný pro zajištění dokumentu prokazujícího způsobilost uchazeče k řešení projektu. Tento dokument (Čestné prohlášení) podepisuje ke každému projektu zvlášť p. rektor. Návrhy projektů podepisuje na základě plné moci p. děkan.
MŠMT program INTER-TRANSFER
v rámci programu INTER-EXCELLENCE
Vyhlášení soutěže 26. 9. 2016 4. 10. 2016 Úplné návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání na MŠMT jak v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz) nejpozději do 26. září 2016.

Pracovníci, kteří zamýšlejí se vyhlášených soutěží zúčastnit, co nejdříve svůj úmysl oznámí na OVZS (granty@dekanat.mff.cuni.cz) a zároveň sdělí název projektu, který je nutný pro zajištění dokumentu prokazujícího způsobilost uchazeče k řešení projektu. Tento dokument (Čestné prohlášení) podepisuje ke každému projektu zvlášť p. rektor. Návrhy projektů podepisuje na základě plné moci p. děkan.
MŠMT program INTER-VECTOR
v rámci programu INTER-EXCELLENCE
Vyhlášení soutěže 26. 9. 2016 4. 10. 2016 Úplné návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání na MŠMT jak v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz) nejpozději do 26. září 2016.

Pracovníci, kteří zamýšlejí se vyhlášených soutěží zúčastnit, co nejdříve svůj úmysl oznámí na OVZS (granty@dekanat.mff.cuni.cz) a zároveň sdělí název projektu, který je nutný pro zajištění dokumentu prokazujícího způsobilost uchazeče k řešení projektu. Tento dokument (Čestné prohlášení) podepisuje ke každému projektu zvlášť p. rektor. Návrhy projektů podepisuje na základě plné moci p. děkan.
MŠMT program INTER-COST
v rámci programu INTER-EXCELLENCE
Přihlášky do akcí COST 5. 9. 2016 9. 9. 2016 Nejzazší termín na zaslání přihlášek do akcí COST na MŠMT je 9. září 2016 do 23:00 hodin.

Projektový návrh v angličtině vyplněný ve formuláři COST COST Action Form-2015.docx, (19,92 kB) se zasílá spolu s vyjádřením předsedy akce (u běžící akce) nebo koordinátora akce (u nově schválených akcí, kdy ještě neproběhlo zahajovací zasedání) k navrhovanému projektu (vzor dopisu viz COST MC DRAFT Letter.docx, (20,76 kB)

na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz, a to nejpozději do 5. září 2016.

Po zajištění podpisu statutárního zástupce na formuláři bude přihláška v předepsané podobě a předepsaným způsobem odeslána na MŠMT.

Předpokládaný termín vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-COST je 15. září 2016.
MŠMT program INTER-ACTION, česko-čínská spolupráce Vyhlášení soutěže 9. 9. 2016 16. 9. 2016 Navrhovatelé projektů z MFF předají na OVZS kompletní výtisk návrhu projektu nejpozději do 9. 9.2016 k zajištění podpisu statutárního zástupce, současně přiloží kopii 1. strany návrhu s podpisem vedoucího pracoviště.
Program PRIMUS Vyhlášení programu 13. 9. 2016 27. 9. 2016 Do 30. 8. 2016 předat na OVZS přihlášky v hrubých rysech (obsahující počty řešitelů, jména klíčových
pracovníků, výši celkových nákladů). Podrobné návrhy s parafou příslušného
sekčního proděkana je třeba doručit na OVZS nejpozději do 13. 9. 2016. Návrhy projedná KD na svém zasedání dne 14. 9. 2016.
Program PROGRES Vyhlášení programu 26. 9. 2016 20. 10. 2016 Přihlášky připraví sekční proděkani – koordinátoři. Soubor abstraktů
návrhů projedná KD na svém zasedání 14. 9. 2016. Finální verze návrhů,
(parafované příslušným sekčním proděkanem na titulním listu) projedná VR MFF UK na svém zasedání dne 5. 10. 2016.
MŠMT INTER-EUREKA LTE117 v rámci programu INTER-EXCELLENCE Vyhlášení výzvy   1. 9. 2016 Prosíme případné zájemce o sdělení zájmu účastnit se výzvy, abychom mohli obstarat potřebné dokumenty, stanovit interní termín podání žádosti a zajistit včas podpis statutárního zástupce.
MŠMT Mobility Francie 2017–2018 Podání žádosti 23. 6. 2016 30. 6. 2016 Návrhy v tištěné podobě odevzdávejte na OVZS ve dvojím vyhotovení (na jednom je potřeba mít podpis vedoucího pracoviště a sekčního proděkana) a v elektronické podobě zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz do 23. 6. 2016. Formulář návrhu je dostupný na webu MŠMT
Studijní pobyty pro LS 2016/2017 University Oregon Podání žádosti 20. 5. 2016 27. 5. 2016 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Výměnné pobyty pro letní semestr 2016/2017 Lucembursko Podání žádosti 20. 5. 2016 27. 5. 2016 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Výměnné pobyty pro letní semestr 2016/2017 – Kanada – Université de Montréal Podání žádosti 20. 5. 2016 27. 5. 2016 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
Výměnné pobyty pro letní semestr 2016/2017 – USA – Kansas State University, State University of New York at New Paltz, University of New Orleans Podání žádosti 20. 5. 2016 27. 5. 2016 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity.
MŠMT Mobility Německo Podání návrhu 24. 5. 2016 31. 5. 2016 Návrhy v tištěné podobě odevzdávejte na OVZS ve dvojím vyhotovení (na jednom je potřeba mít podpis vedoucího pracoviště a sekčního proděkana) a v elektronické podobě zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz do 24. 5. 2016. Formulář návrhu je dostupný na webu MŠMT.
TAČR GAMA Podání projektového záměru 28. 4. 2016   Prosíme případné zájemce z MFF o účast v soutěži, aby do 28. dubna 2016 zaslali na OVZS projektový záměr v požadovaném formátu (viz web UK). Záměr bude po odsouhlasení sekčními proděkany předán ve stanoveném termínu na CPPT.
MŠMT Mobility Rakousko Podání návrhu 24. 5. 2016 31. 5. 2016 Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně na české a rakouské straně. Návrh se na české straně vyplňuje a předkládá prostřednictvím formulářů dostupných na webu MŠMT. Součástí návrhu jsou přílohy: Souhlas se zpracováním osobních údajů a profesní životopis všech členů řeš. týmů. Návrhy na OVZS odevzdávejte ve dvojím vyhotovení, na jednom je potřeba mít podpis vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.
Veřejná soutěž GAČR 2017 Podání návrhu 22. 3. 2016 30. 3. 2016 Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr.styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem a podpisy vedoucího pracoviště a sekčního proděkana. Bližší informace naleznete v příloze.
Neuron Impuls Podání návrhu   31. 3. 2016  
Rakousko-české projekty v základním výzkumu na principu Lead Agency Podání žádosti 11. 3. 2016 18. 3. 2016 Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván k FWF. V ČR zasílá český účastník kopii navrhovaného projektu a formulář české části návrhu rozpočtu včetně dalších údajů potřebných pro evidenci projektu na GA ČR na e-mail
la.fwf(at)gacr.cz.
Jednoměsíční letní jazykové kurzy němčiny v roce 2016 Podání žádosti 18. 2. 2016 25. 2. 2016 Přihlášky odevzdávejte na OVZS ve trojím vyhotovení do stanoveného interního termínu.
Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2016/2017 – meziuniverzitní spolupráce se švýcarskou univerzitou v Basileji Podání žádosti 21. 3. 2016 28. 3. 2016 Požadované dokumenty (v němčině či angličtině dle požadavků) odevzdávejte ve trojím vyhotovení na OVZS do stanoveného interního termínu, poté budou postoupeny k výběrovému řízení na rektorát.
Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2016/2017 – meziuniverzitní spolupráce s německými univerzitami (Bayreuth, Frankfurt/Main, Leipzig, Heidelberg, Saarbrücken) Podání žádosti 21. 3. 2016 28. 3. 2016 Požadované dokumenty (v němčině či angličtině dle požadavků) odevzdávejte ve trojím vyhotovení na OVZS do stanoveného interního termínu, poté budou postoupeny k výběrovému řízení na rektorát.
Fond mobility jaro 2016 Podání žádosti 23. 3. 2016 30. 3. 2016 Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem na formuláři správce zdroje.
Studijní pobyt v rámci meziuniverzitní dohody na University of Otago – Nový Zéland Podání žádosti 8. 2. 2016 15. 2. 2016 Žádosti prosím doručte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky ve dvojím vyhotovení. Podrobné informace v příloze.
Studijní pobyt v rámci meziuniverzitních dohod na University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University, Macquire University – Austrálie Podání žádosti 8. 2. 2016 15. 2. 2016 Žádosti prosím doručte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky ve dvojím vyhotovení. Podrobné informace v příloze.
GAČR – dílčí zprávy Podání zprávy 11. 1. 2016 18. 1. 2016 Zprávy prosím doručte v elektronické formě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do 11. 1. 2016. Doplňující informace k vyplňování zpráv můžete nalézt zde.
GAČR – závěrečné zprávy Podání zprávy 25. 1. 2016 1. 2. 2016 Závěrečné zprávy prosím doručte v elektronicé podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do 24. 1. 2016. Doplňující informace k vyplňování zpráv můžete nalézt zde.
SVV návrhy 2016 Podání návrhu 22. 1. 2016 29. 1. 2016 Návrhy prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz a v tištěné podobě na OVZS. Součástí návrhu je popis projektu a strukturovaný životopis hl. řešitele vč. seznamu 10 nejvýznamnějších publikací za posledních 10 let, a to i u návrhu konference.
SVV závěrečné zprávy za rok 2015 Podání zprávy 22. 1. 2016 29. 1. 2016 Zprávy prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz a v tištěné podobě na OVZS. Nedílnou součástí zprávy je slovní zhodnocení projektu a seznam publikačních a jiných výstupů.
Ministerstvo vnitra ČR 3. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu bezpečnostního výzkumu ČR 2015 – 2020 (BV III/1 – VS)
9. 12. 2015 16. 12. 2015 Zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby s ohledem na včasné zajištění formálních náležitostí návrhu projektu na RUK (čestné prohlášení (rtf)plná moc (rtf)) laskavě co nejdříve informovali OVZS o jejich zájmu podat návrh projektu do této soutěže.
MŠMT V4+ Japonsko – Periodická zpráva Podání zprávy 22. 1. 2016 31. 1. 2016 Periodickou zprávu prosím doručte na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce.
MŠMT Mobility – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2015 Podání zprávy 7. 1. 2016 15. 1. 2016 Požadované dokumenty (formulář zprávy, tiskovou zprávu, výkaz uznaných nákladů potvrzený řešitelem a účtárnou) doručte na OVZS v tištěné i elektronické podobě do 7. 1. 2016.
MŠMT KONTAKT – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2015 Podání zprávy 22. 1. 2016 31. 1. 2016 Požadované dokumenty v tištěné podobě doručte na OVZS do 22. 1. 2016, jejich předání na MŠMT zajistíme. Elektronickou podobu zprávy vkládáte přes úložiště MŠMT, přístupové údaje Vám budou zaslány do konce listopadu.
MŠMT INGO II – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2015 Podání zprávy 22. 1. 2016 31. 1. 2016 Požadované dokumenty v tištěné podobě doručte na OVZS do 22. 1. 2016, jejich předání na MŠMT zajistíme. Elektronickou podobu zprávy vkládáte přes úložiště MŠMT, přístupové údaje Vám budou zaslány do konce listopadu.
MŠMT COST – Periodické zprávy pro projekty řady LD15×xx Podání zprávy 22. 1. 2016 30. 1. 2016 Požadované dokumenty v tištěné podobě doručte na OVZS do 22. 1. 2016, jejich předání na MŠMT zajistíme. Dokumenty v elektronické podobě se ukládají na CD nosič nebo USB disk.
MŠMT COST – Periodické zprávy Podání zprávy 22. 1. 2016 31. 1. 2016 Požadované dokumenty v tištěné podobě doručte na OVZS do 22. 1. 2016, jejich předání na MŠMT zajistíme. Dokumenty v elektronické podobě se ukládají na CD nosič nebo USB disk.
MŠMT COST – Závěrečné zprávy Podání zprávy 8. 1. 2016 15. 1. 2016 Požadované dokumenty v tištěné podobě doručte na OVZS do 22. 1. 2016, jejich předání na MŠMT zajistíme. Dokumenty v elektronické podobě se ukládají na CD nosič nebo USB disk.
MŠMT EUPRO II – Periodické a závěrečné zprávy za rok 2015 Podání zprávy 22. 1. 2016 31. 1. 2016 Požadované dokumenty v tištěné podobě doručte na OVZS do 22. 1. 2016, jejich předání na MŠMT zajistíme. Elektronickou podobu zprávy vkládáte přes úložiště MŠMT, přístupové údaje Vám budou zaslány do konce listopadu.
Univerzita Kolín nad Rýnem v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2016 Měsíční stipendijní pobyt pro doktorandy 17. 12. 2015 31. 12. 2015 Případní zájemci vyplní formulář Pracovní program (viz formulář (AJ) nebo formulář (NJ)), přiloží podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině a předběžný příslib přijetí od kolínského vysokoškolského pedagoga. Žádosti doručte ve trojím vyhotovení na OVZS, poté budou postoupeny k dalšímu řízení na rektorát.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2016/2017 Lucembursko – Université du Luxembourg 20. 11. 2015 27. 11. 2015 Kompletní žádosti prosím doručte na OVZS ve dvojím vyhotovení (v AJ – životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti).
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2016/2017 Kanada – McGill University a Université de Montréal 20. 11. 2015 27. 11. 2015 Kompletní žádosti prosím doručte na OVZS ve dvojím vyhotovení (v AJ – životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti). Na Uni de Montréal – dokumenty ve francouzštině, dop. dopis v AJ, výpis v ČJ.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2016/2017 USA – State University of New York at New Paltz a University of New Orléans 20. 11. 2015 27. 11. 2015 Kompletní žádosti prosím doručte na OVZS ve dvojím vyhotovení (v AJ – životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti).
Nadace Hermanna a Estel Schnabel Stipendijní pobyt Universität Hamburk na letní semestr ak. roku 2015/16 9. 11. 2015 13. 11. 2015 Žádosti prosím odevzdávejte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Bližší informace, formulář a náležitosti přihlášky naleznete v přílohách č. 1, 2.
Stipendia pro post-docs a doktorandy na Universität Wien Podání žádosti 25. 1. 2016   Požadované dokumenty podléhají doporučení proděkana pro vědu a zahraniční styky, doručte je proto prosím na OVZS do 25. 1. 2016. Bližší informace v přílohách č. 1 (pdf), 2 (pdf)3 (rtf).
GAUK 2016 – nové projekty Podání žádosti 12. 11. 2015 19. 11. 2015 Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné zde a v příloze.
GAUK 2016 – pokračující projekty Podání žádosti 14. 1. 2016 21. 1. 2016 Žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné zde a v příloze.
GAUK závěrečné zprávy Podání zprávy 31. 3. 2016 7. 4. 2016 Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 18. 1. 2016.
Fond mobility 2016 Podání žádosti 9. 10. 2015 16. 10. 2015 Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem na formuláři správce zdroje.
Akademická mobilita v rámci meziuniverzitních dohod – krátkodobé pobyty Podání návrhu 30. 10. 2015 15. 11. 2015 Návrhy předkládejte prosím ve trojím vyhotovení na OVZS. Seznam meziuniverzitních dohod je dostupný na: http://www.cuni.cz/UK-225.html a formuláře pracovních programů na: http://www.mff.cuni.cz/…o/formulare/#ovzs
MŠMT Mobility PEZ/ZAZ 2015 Podání zprávy 7. 1. 2016 15. 1. 2016 Při vyplňování formulářů se prosím držte pokynů uvedených ve formuláři. Formuláře musí být vyplněny jak v listinné podobě tak elektronicky (obě verze musí být shodné, formát zprávy pdf). Přílohy: výkaz uznaných nákladů s datem, podpisem řešitele a účtárny; tisková zpráva – max. 250 znaků (Word).
MŠMT – česko-izraelské projekty Podání návrhu 8. 9. 2015 15. 9. 2015 Případné zájemce z MFF o účast v soutěži prosíme o podání informace o záměru zúčastnit se soutěže. Na základě projeveného zájmu budou zajištěny potřebné dokumenty a stanoven harmonogram zajištění podpisu statutárního zástupce a předání návrhů na MŠMT.
TAČR – program DELTA Podání návrhu   30. 9. 2015 Případné zájemce z MFF o účast v soutěži prosíme o podání informace o záměru zúčastnit se soutěže. Na základě projeveného zájmu budou zajištěny potřebné dokumenty a stanoven termín předání Potvrzení podání návrhu projektu do IS Patriot na OVZS k odeslání datovou schránkou.
Individual Fellowship Podání žádosti   10. 9. 2015 Granty jsou určeny pro zkušené výzkumné pracovníky.
Grantová výzva Švýcarské národní grantové agentury Podání žádosti   5. 10. 2015 Podrobnosti výzvy naleznete v příloze. Pre-registrace zájemců o účast v soutěži končí 30. 8. 2015, návrhy projektů je třeba zpracovat do 5. 10. 2015.
Případné zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby laskavě podali na OVZS zprávu o svém záměru se uvedené soutěže zúčastnit.
Studijní pobyt v rámci meziuniverzitní dohody na University of Otago – Nový Zéland Podání žádosti 24. 8. 2015 31. 8. 2015 Veškeré podklady doručte ve dvojím vyhotovení na OVZS.
Studijní pobyt v rámci meziuniverzitních dohod na University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University, Macquire University – Austrálie Podání žádosti 24. 8. 2015 31. 8. 2015 Veškeré podklady doručte ve dvojím vyhotovení na OVZS.
Česko-bavorské projekty Podání návrhu 17. 6. 2015 24. 6. 2015 Výzva je obecně vypsána pro všechny vědecké obory, nicméně jsou stanoveny prioritní obory, a to Nanotechnologie /materiálové vědy a Informační a komunikační technologie. Případné zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby laskavě podali na OVZS zprávu o svém záměru se uvedené soutěže zúčastnit.
Jednostupňová veřejná soutěž Ministerstva zdravotnictví ČR Podání žádosti   30. 6. 2015 Případné zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby laskavě podali na OVZS zprávu o svém záměru se uvedené soutěže zúčastnit. Následně jim poskytneme informace ke způsobu předkládání návrhů projektů na fakultu a k zajištění dokumentů k prokázání způsobilosti uchazeče.
MŠMT – Mobility Argentina Podání žádosti 3. 6. 2015 10. 6. 2015 Návrh se podává jak elektronicky, tak v tištěné podobě. Kompletní návrhy v tištěné podobě je třeba doručit na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce. Na kopii pro OVZS je třeba zajistit podpis vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.

MŠMT – Mobility Polsko Podání žádosti 3. 6. 2015 10. 6. 2015 Návrh se podává jak elektronicky, tak v tištěné podobě. Kompletní návrhy v tištěné podobě je třeba doručit na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce. Na kopii pro OVZS je třeba zajistit podpis vedoucího pracoviště a sekčního proděkana. 
TAČR – program OMEGA Podání žádosti   30. 6. 2015 Případné zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby laskavě podali na OVZS zprávu o svém záměru se uvedené soutěže zúčastnit. Následně jim poskytneme informace ke způsobu předkládání návrhů projektů na fakultu a k zajištění dokumentů k prokázání způsobilosti uchazeče.
MŠMT Mobility Francie Podání žádosti 23. 6. 2015 30. 6. 2015 Návrhy se podávají jak elektronicky, tak v tištěné podobě. Kompletní návrhy v tištěné podobě je třeba doručit na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce. Údaje do části 6 formuláře naleznete v příloze.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod: Université de Móntreal, Kanada Podání žádosti 22. 5. 2015 29. 5. 2015 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty (ve francouzštině, výpis studijních výsledků může být v ČJ a doporučení v AJ) viz stránky univerzity nebo viz příloha.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod: Kansas State University, State University of New York at New Paltz, University of New Orleans Podání žádosti 22. 5. 2015 29. 5. 2015 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity nebo viz příloha.
Výměnný pobyt v rámci meziuniverzitních dohod Lucembursko Podání žádosti 22. 5. 2015 29. 5. 2015 Žádost prosím předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty viz stránky univerzity nebo viz příloha.
Veřejná soutěž NAKI II Podání návrhu 27. 4. 2015 4. 5. 2015 Prosíme svůj zájem dejte vědět na OVZS co nejdříve, aby bylo možno zajistit Vaší účast na informativním semináři MK dne 7. 4. 2015.
MŠMT Mobility Rakousko Podání návrhu 21. 5. 2015 29. 5. 2015 Návrh předkládají na svých stranách jak český, tak rakouský tým. Formulář návrhu je dostupný z http://www.msmt.cz/…ity-rakousko. Formulář s předvyplněnými údaji je k dispozici zde. Návrhy (odevzdávají se 2 originály) k zajištění podpisu předkládejte na OVZS do 21. 5. 2015.
MŠMT Mobility Polsko Podání návrhu 3. 6. 2015 10. 6. 2015 Návrh se podává jak elektronicky, tak v tištěné podobě. Kompletní návrhy v tištěné podobě je třeba doručit na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce. Údaje do části 6 formuláře návrhu naleznete v příloze.
MŠMT Mobility Argentina Podání návrhu 3. 6. 2015 10. 6. 2015 Návrh se podává jak elektronicky, tak v tištěné podobě. Kompletní návrhy v tištěné podobě je třeba doručit na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce. Údaje do části 6 formuláře návrhu naleznete v příloze.
GAUK – závěrečné zprávy Podání zprávy 31. 3. 2015 7. 4. 2015 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY o řešení projektu je třeba vložit do aplikace
nejpozději do 31. 3. 2015, avšak VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU je třeba provést
nejpozději do 15. ledna 2015.
Žádosti na projekty řešené ve spolupráci s SÚJV Dubna Podání návrhu   3. 4. 2015 Projekty se doručují do 3. dubna 2015 v elektronické podobě (pdf) a 1 exempláři listinné podoby (s příslušnými podpisy) na adresu sekretariátu Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna, Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8. Kopii žádosti prosíme doručit na OVZS k evidenci.
Veřejná soutěž GAČR 2016 – standardní projekty Podání návrhu 24. 3. 2015 31. 3. 2015 Definitivní návrhy projektů (FINAL) se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Titulní stránku návrhu podepsanou navrhovatelem a připodepsanou vedoucím pracoviště a proděkanem, je třeba předat v tištěné podobě na OVZS. Bližší info v příloze.
Veřejná soutěž GAČR 2016 – juniorské projekty Podání návrhu 24. 3. 2015 31. 3. 2015 Definitivní návrhy projektů (FINAL) se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Titulní stránku návrhu podepsanou navrhovatelem a připodepsanou vedoucím pracoviště a proděkanem, je třeba předat v tištěné podobě na OVZS. Bližší info v příloze.
Veřejná soutěž GAČR 2016 – mezinárodní projekty Podání návrhu 24. 3. 2015 31. 3. 2015 Definitivní návrhy projektů (FINAL) se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Titulní stránku návrhu podepsanou navrhovatelem a připodepsanou vedoucím pracoviště a proděkanem, je třeba předat v tištěné podobě na OVZS. Další info v příloze.
V4 + Japonsko Podání návrhu 30. 3. 2015 10. 4. 2015 Prosíme případné zájemce z MFF o účast v soutěži o podání informace na OVZS co nejdříve. Čestné prohlášení k zajištění podpisu statutárního zástupce bude třeba předat na OVZS nejpozději do pondělí 30. března 2015.
MŠMT COST CZ Podání návrhu 10. 3. 2015 17. 3. 2015 Úplné návrhy v tištěné podobě je třeba dodat na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce a odeslání předepsaným způsobem na MŠMT (identické tištěné a el. verze).
MŠMT KONTAKT II Podání návrhu 6. 3. 2015 13. 3. 2015 Úplné návrhy v tištěné podobě je třeba dodat na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce a odeslání předepsaným způsobem na MŠMT (identické tištěné a el. verze).
MŠMT INGO II Podání návrhu 3. 3. 2015 10. 3. 2015 Úplné návrhy v tištěné podobě je třeba dodat na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce a odeslání předepsaným způsobem na MŠMT (identické tištěné a el. verze).
MŠMT EUPRO II Podání návrhu 3. 3. 2015 10. 3. 2015 Úplné návrhy v tištěné podobě je třeba dodat na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce a odeslání předepsaným způsobem na MŠMT (identické tištěné a el. verze).
MŠMT EUREKA Podání návrhu 3. 3. 2015 10. 3. 2015 Úplné návrhy v tištěné podobě je třeba dodat na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce a odeslání předepsaným způsobem na MŠMT (identické tištěné a el. verze).
Fond mobility 2015 – jaro Podání žádosti 23. 3. 2015 30. 3. 2015 Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba
pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li
se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem
na formuláři správce zdroje.
Bilaterální rakousko-české projekty na principu Lead Agency Podání návrhu 26. 1. 2015 24. 2. 2015 Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu se podává do FWF nejpozději do 24. února 2015. Do stejného data musí zaslat navrhovatelé z ČR formulář české části návrhu rozpočtu, kopii návrhu podaného k FWF a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu na GA ČR (la.fwf@gacr.cz).
Formulář české části je dostupný z: http://www.gacr.cz/…-spoluprace/
Žádáme pracovníky MFF, kteří mají v úmyslu se soutěže zúčastnit, aby laskavě nejpozději do 26. ledna 2015 podali informaci o svém záměru na OVZS
GAČR – závěrečné zprávy Podání zprávy 26. 1. 2015 2. 2. 2015 Zprávy vygenerované z aplikace GA ČR ve formátu pdf je třeba odeslat na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do 19. 1. 2015. Náležitosti dílčích zpráv jsou uvedeny v příslušných zadávacích dokumentacích a informacích dostupných na stránkách GA ČR.
GAČR – dílčí zprávy Podání zprávy 12. 1. 2015 19. 1. 2015 Zprávy vygenerované z aplikace GA ČR ve formátu pdf je třeba odeslat na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz nejpozději do 12. 1. 2015. Náležitosti dílčích zpráv jsou uvedeny v příslušných zadávacích dokumentacích a informacích dostupných na stránkách GA ČR.
SVV – závěrečné zprávy Podání zprávy 22. 1. 2015 30. 1. 2015 Zprávy zasílejte v elektronické podobě na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz a v tištěné podobě na OVZS. Nedílnou součástí zprávy je slovní zhodnocení projektu a seznam publikačních a jiných výstupů.
SVV – návrhy Podání návrhu 22. 1. 2015 30. 1. 2015 Návrhy zasílejte v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz a v tištěné podobě na OVZS. Nedílnou součástí návrhu je i životopis řešitele a to i u návrhu konference.
Studijní pobyt v rámci meziuniverzitních dohod na University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University, Macquire University – Austrálie Podání žádosti 9. 2. 2015 16. 2. 2015 Žádosti ve trojím vyhotovení se doručují na OVZS nejpozději do 9. 2. 2015. Náležitosti žádosti jsou k dispozici na stránkách UK a v přiloženém dokumentu zde.
Studijní pobyt v rámci meziuniverzitní dohody na University of Otago – Nový Zéland Podání žádosti 9. 2. 2015 16. 2. 2015 Žádosti ve trojím vyhotovení se doručují na OVZS nejpozději do 9. 2. 2015. Náležitosti žádosti jsou k dispozici na stránkách UK a v přiloženém dokumentu zde.
Mobilita PEZ/ZAZ Podání zprávy 7. 1. 2015 15. 1. 2015 Formulář zprávy a požadované přílohy doručte na OVZS k zajištění podpisu nejpozději do 8. 1. 2015.
Projekty 7E – průběžné a závěrečné zprávy Podání zprávy 8. 1. 2015 15. 1. 2015 Odeslání kompletních závěrečných zpráv v tištěné i elektronické podobě zajistíme, u periodické zprávy vkládá řešitel el. verzi do úložiště na základě jemu zaslaných přístupových údajů, předání tištěné verze na MŠMT zajistíme. K závěrečným zprávám Vám v předstihu zašleme ke kontrole vyplněný formulář Čestného prohlášení, který bude podepisovat rektor. K PEZ zajistíme požadovanou plnou moc.
Univerzita Kolín nad Rýnem v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2015 Podání přihlášek 22. 12. 2014 31. 12. 2014 Žadatel o stipendium předloží na OVZS nejpozději do 22. prosince 2014 vyplněný formulář pracovního programu na r. 2015, předběžný příslib přijetí od kolínského akademického pracovníka a podrobný popis studijního záměru v němčině či angličtině. Žádosti budou postoupeny k dalšímu řízení na rektorát.
COST CZ ZAZ s počátkem řešení 2011, 2012 Podání zprávy 8. 1. 2015 15. 1. 2015 Po podpisu p. děkana Vám zašleme oskenovanou podpisovou stránku pro vložení el. verze zprávy do úložiště MŠMT. K úložišti byste měli z MŠMT mailem obdržet přístupové údaje. Tištěné verze zprávy na MŠMT doručíme.
COST CZ – PEZ s počátkem řešení v letech 2012, 2013 a 2014 Podání zprávy 23. 1. 2015 31. 1. 2015 Po podpisu p. děkana Vám zašleme oskenovanou podpisovou stránku pro vložení el. verze zprávy do úložiště MŠMT. K úložišti byste měli z MŠMT mailem obdržet přístupové údaje. Tištěné verze zprávy na MŠMT doručíme.
Univerzita Vídeň – měsíční stipendia pro mladé vědce Podání přihlášek 3. 2. 2015 10. 2. 2015 Nabídka je určena pro Ph.D. studenty a post-doc pracovníky. Zájemci si musí předem domluvit s vídeňským akademickým partnerem příslib přijetí a termín pobytu. Potřebné dokumenty nutno předložit na OVZS do 3. 2. 2015. Podrobnosti viz příloha, která je zároveň přihlašovacím formulářem a viz info.
INGO II – PEZ projektů s počátkem řešení v roce 2013 a 2014 Podání zprávy 23. 1. 2015 31. 1. 2015 Po podpisu p. děkana Vám zašleme oskenovanou podpisovou stránku pro vložení el. verze zprávy do úložiště MŠMT. K úložišti byste měli z MŠMT mailem obdržet přístupové údaje. Tištěné verze zprávy na MŠMT doručíme.
INGO II – ZAZ pro projekty s počátkem řešení 2012 Podání zprávy 8. 1. 2015 15. 1. 2015 Po podpisu p. děkana Vám zašleme oskenovanou podpisovou stránku pro vložení el. verze zprávy do úložiště MŠMT. K úložišti byste měli z MŠMT mailem obdržet přístupové údaje. Tištěné verze zprávy na MŠMT doručíme.
KONTAKT PEZ/ZAZ projekty s počátkem řešení 2013/2014 Podání zprávy 23. 1. 2015 31. 1. 2015 Po podpisu p. děkana Vám zašleme oskenovanou podpisovou stránku pro vložení el. verze zprávy do úložiště MŠMT. K úložišti byste měli z MŠMT mailem obdržet přístupové údaje do konce listopadu. Tištěné verze zprávy na MŠMT doručíme.
KONTAKT PEZ/ZAZ projekty s počátkem řešení 2011/2012 Podání zprávy 8. 1. 2015 15. 1. 2015 Po podpisu p. děkana Vám zašleme oskenovanou podpisovou stránku pro vložení el. verze zprávy do úložiště MŠMT. K úložišti byste měli z MŠMT mailem obdržet přístupové údaje do konce listopadu. Tištěné verze zprávy na MŠMT doručíme.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod – USA, Kanada, Lucembursko Podání přihlášky 20. 11. 2014 27. 11. 2014 Veškeré informace o potřebných dokumentech naleznete na stránkách UK. Nutno odevzdat na OVZS ve dvojím vydání. OVZS následně zajistí předání na rektorát k výběrovému řízení.
Uni Hamburk – stipendijní pobyty pro studenty vyšších ročníků a doktorandy Podání přihlášky 24. 10. 2014 3. 11. 2014 Potřebné dokumenty se odevzdávají na oddělení OVZS, které zajistí předání na rektorát. Bližší informace naleznete zde a formulář přihlášky v příloze.
GAUK – nové projekty Podání návrhů 11. 11. 2014   Přihlášky nových projektů se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z: https://is.cuni.cz/webapps/?…. Doporučujeme seznámit se s Opatřením rektora č. 34/2009, ve znění Opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013 a 22/2014. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na: http://www.cuni.cz/UK-2446.html, http://www.mff.cuni.cz/veda/ nebo v příloze. O záměru podávat projekt GAUK je třeba informovat vedoucího příslušného pracoviště.
GAUK – pokračující projekty Podání žádosti 14. 1. 2015   Žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z https://is.cuni.cz/webapps/?…. Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na: http://www.cuni.cz/UK-2446.html, http://www.mff.cuni.cz/veda/ a v příloze.
Fond mobility – podzim 2014 Podání žádosti 9. 10. 2014 16. 10. 2014 Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba
pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li
se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem
na formuláři správce zdroje.
Akademická mobilita v rámci meziuniverzitních dohod – krátkodobé pobyty Podání návrhů 30. 10. 2014   Návrhy předkládejte prosím ve trojím vyhotovení na OVZS. Seznam meziuniverzitních dohod je dostupný na: http://www.cuni.cz/UK-1608.html a formuláře pracovních programů na: http://www.mff.cuni.cz/…o/formulare/#ovzs
Výzva k podávání žádostí na granty zástupce ČR ve Výboru
zplnomocněných představitelů SÚJV Dubna
Podání žádostí 8. 10. 2014   Bližší informace naleznete na webových stránkách a v příloze .
Výzva k podávání návrhů výzkumných infrastruktur Podání návrhů   28. 7. 2014 Formulář (FormA) návrhů infrastruktur a infrastruktur k hodnocení v prvním stupni se zasílá na MŠMT v el. podobě, mj. se přikládá jejich statutárním zástupcem podepsaná a orazítkovaná podoba v pdf.
Fulbrightovo stipendium pro post-graduální studium rok 2015–2016 Podání přihlášky   1. 9. 2014 Bližší informace v příloze
TAČR – program DELTA Podání návrhu 30. 6. 2014 28. 8. 2014 Zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby informovali OVZS nejpozději do 30. června 2014 o svém záměru zúčastnit se této soutěže, aby mohly být zajištěny potřebné dokumenty a stanoven interní harmonogram.
Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod s University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University, Macquire University a University of Otago Podání přihlášek 25. 8. 2014 31. 8. 2014 Bližší informace naleznete na stránkách UK a v přiloženém souboru
TAČR – veřejná soutěž v rámci programu TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON Podání návrhů 23. 6. 2014 30. 6. 2014 Zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby informovali OVZS nejpozději do 20. května 2014 o svém záměru zúčastnit se této soutěže, aby mohly být zajištěny potřebné dokumenty a stanoven interní harmonogram.
MŠMT Mobility – česko-francouzské projekty Podání návrhů 24. 7. 2014 31. 7. 2014 Formulář návrhu projektu je dostupný na: http://www.msmt.cz/…lity-francie. Identifikační údaje UK pro vyplnění příslušné části formuláře návrhu jsou uvedeny v příloze
MŠMT Mobility – česko-rakouské projekty Podání návrhů 23. 5. 2014 30. 5. 2014 Formulář návrhu projektu je dostupný na: http://www.msmt.cz/…ity-rakousko. Na OVZS je nutno dodat 3 výtisky návrhu projektu, z toho jeden připodepsaný vedoucím pracoviště a sekčním proděkanem.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod na letní semestr 2014/2015 – Université du Luxembourg, Kansas State University, State University of New York at New Paltz, Uni of New Orleans, Université de Montréal Podání přihlášek 23. 5. 2014 30. 5. 2014 Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení na OVZS. Požadované dokumenty je nutno předložit v AJ (výpis stud. výsledků může být v ČJ), na UdeM ve francouzštině (výpis studijních výsledků může být v ČJ a doporučení v AJ). 
Aktion ČR – Rakousko, žádosti o stipendia pro VŠ pedagogy Podání žádostí 8. 4. 2014 15. 4. 2014 Návrhy v předepsané podobě je třeba předložit na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce.
Aktion ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání Podání návrhů 8. 4. 2014 15. 4. 2014 Pokyny pro sestavení návrhů projektů na podporované aktivity včetně aktuální verze formuláře jsou k dispozici na: http://www.dzs.cz/…ro-projekty/ . Návrhy je nutno předložit na OVZS k zajištění podpisu státut. zástupce.
Fond Karla Urbánka Podání žádosti   30. 5. 2014 Kompletní žádosti o podporu je třeba předložit na sekretariát děkana MFF, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2. Náležitosti přihlášky jsou uvedeny v příloze
MŠMT Mobility – česko-argentinské projekty Podání návrhů 7. 5. 2014 15. 5. 2014 K zajištění podpisu statutárního zástupce předloží navrhovatelé projektů z MFF na OVZS dvě kompletní verze návrhu projektu a dále kopii první stránky návrhu s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci.
GAČR Podání žádosti 2. 4. 2014 9. 4. 2014 Definitivní návrhy projektů (FINAL) se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Titulní stránku návrhu podepsanou navrhovatelem a připodepsanou vedoucím pracoviště a proděkanem, je třeba předat v tištěné podobě na OVZS. Pro projekty, kde je MFF spolunavrhovatelem, platí termín pro odevzdání el. návrhu a 1. stránky s podpisy 8. 4. 2014.
GAUK Závěrečné zprávy o řešení projektu 1. 4. 2014 8. 4. 2014
Závěrečné zprávy o řešení projektu je třeba vložit do aplikace nejpozději do 1. dubna 2014, avšak VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU je třeba provést nejpozději do 15. ledna 2014.
Fond mobility Podání žádosti 24. 3. 2014 31. 3. 2014 Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení na OVZS. Na jednom z nich je nutno pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem na formuláři správce zdroje.
Nadační fond Neuron – soutěž pro vědce do 40 let Podání žádosti   31. 3. 2014 Návrhy se předkládají výhradně prostřednictvím webového rozhraní přístupného z http://granty.nfkj.cz/ 
Stipendijní pobyty 2014/2015 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými univerzitami Podání žádostí 21. 3. 2014 28. 3. 2014 Požadované dokumenty předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS dle požadavků viz příloha. Pozor! Termín pro podání žádosti na Univerzitu Freiburg je 28. 1. 2014!
TAČR Podání žádosti – program GAMA   19. 3. 2014 Interní instrukce zde.
Studijní pobyt v rámci meziuniverzitních dohod: University of Otago, Nový Zéland Podání žádosti 10. 2. 2014 15. 2. 2014 Všechny dokumenty doručte na OVZS ve trojím vyhotovení (1× originál, 2× kopie) k doporučení proděkanem, poté budou předány na rektorát.
Studijní pobyt v rámci meziuniverzitních dohod: University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University, Macquarie University Podání žádosti 10. 2. 2014 15. 2. 2014 Všechny dokumenty doručte na OVZS ve trojím vyhotovení (1× originál, 2× kopie) k doporučení proděkanem, poté budou předány na rektorát.
GAČR Dílčí zprávy 8. 1. 2014 15. 1. 2014 Prostřednictvím webové aplikace GAČR, vygenerovaná pdf zpráv se zasílají ve stanoveném interním termínu na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz k odeslání datovou schránkou
GAČR Závěrečné zprávy o řešení projektu 24. 1. 2014 31. 1. 2014 Prostřednictvím webové aplikace GAČR, vygenerovaná pdf zpráv se zasílají ve stanoveném interním termínu na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz k odeslání datovou schránkou
TAČR Dílčí zprávy a závěrečné zprávy 24. 1. 2014 30. 1. 2014 Zpráva se předkládá v elektronické podobě.
SVV Podání nových návrhů 24. 1. 2014 31. 1. 2014 Návrhy se předávají prostřednictvím OVZS na formulářích dostupných ze stránek RUK.
SVV Závěrečné zprávy o řešení projektu 20. 1. 2014 24. 1. 2014 Zprávy se podávají prostřednictvím OVZS na formulářích dostupných ze stránek RUK.
EUPRO Dílčí zprávy 24. 1. 2014 31. 1. 2014 Zpráva se předkládá v elektronické i listinné podobě přes Úložiště, info viz www stránky.
EUPRO Závěrečné zprávy o řešení projektu 8. 1. 2014 15. 1. 2014 Zpráva se předkládá v elektronické i listinné podobě přes Úložiště, info viz www stránky.
ERC.CZ Periodická zpráva 24. 1. 2014 30. 1. 2014 Předkládá se v elektronické i listinné podobě.
Nadační fond Karla Janečka Dílčí a závěrečná zprávy 24. 1. 2014 30. 1. 2014 Na formulářích dostupných na www stránkách poskytovatele.
KONTAKT Závěrečné zprávy o řešení projektu 8. 1. 2014 15. 1. 2014 Na OVZS je nutno předložit kompletní vytištěné zprávy k zajištění podpisu děkana. Na MŠMT se odesílají jak v tištěné, tak el. podobě. Naskenované zprávy i s podpisem se předávají na MŠMT přes elektronické Úložiště, formuláře ve formátu word, ostatní dokumenty v pdf, stejně jako 1. podepsaná strana.
KONTAKT Průběžné zprávy o řešení projektu 24. 1. 2014 31. 1. 2014 Na OVZS je nutno předložit kompletní vytištěné zprávy k zajištění podpisu děkana. Na MŠMT se odesílají jak v tištěné, tak el. podobě. Naskenované zprávy i s podpisem se předávají na MŠMT přes elektronické Úložiště, formuláře ve formátu word, ostatní dokumenty v pdf, stejně jako 1. podepsaná strana.
Program Mobility Průběžné a závěrečné zprávy o řešení projektu 8. 1. 2014 15. 1. 2014 Na MŠMT se předkládají jak v tištěné, tak v el. podobě. Kompletní zprávy v tištěné podobě předejte na OVZS nejpozději do 8. ledna 2014, do téhož data na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz zašlete i el. verzi zprávy.
INGO II Závěrečné zprávy o řešení projektu 8. 1. 2014   Na OVZS je nutno předložit kompletní vytištěné zprávy k zajištění podpisu děkana. Na MŠMT se odesílají jak v tištěné, tak el. podobě. Naskenované zprávy i s podpisem se předávají na MŠMT přes elektronické Úložiště, formuláře ve formátu word, ostatní dokumenty v pdf, stejně jako 1. podepsaná strana.
INGO II Průběžné zprávy o řešení projektu 24. 1. 2014   Na OVZS je nutno předložit kompletní vytištěné zprávy k zajištění podpisu děkana. Na MŠMT se odesílají jak v tištěné, tak el. podobě. Naskenované zprávy i s podpisem se předávají na MŠMT přes elektronické Úložiště, formuláře ve formátu word, ostatní dokumenty v pdf, stejně jako 1. podepsaná strana.
Výzkumné záměry Závěrečné zprávy 8. 2. 2014 15. 2. 2014 Předkládá se v elektronické i listinné podobě prostřednictvím RUK.
UNCE Průběžné zprávy 21. 2. 2014 28. 2. 2014 Předkládá se zpráva za 2 roky, finance za rok 2013. 1× v el., 1× v tištěné podobě s podpisem děkana.
Návrat.CZ Průběžná zpráva   15. 2. 2014 Předkládá se v listinné a elektronické podobě prostřednictvím RUK. Interní termín bude stanoven v návaznosti na termín RUK.
Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2014 Podání žádosti 18. 2. 2014 25. 2. 2014 Požadované dokumenty předložte ve dvojím vyhotovení na OVZS dle požadavků na stránkách UK.
GAČR – podpora projektů na principu Lead Agency, spolupráce s Rakouskem Podání žádostí 5. 2. 2014 12. 2. 2014 O záměru zúčastnit se soutěže prosím informujte OVZS do konce roku. Více informací a přístup k formulářům viz: http://www.gacr.cz/…ty/rakousko/
Smluvní spolupráce – Universität zu Köln Podání návrhů 27. 11. 2013   Nabídka k přijetí 2 – 3 doktorandů v rámci smluvní spolupráce na měsíční stipendijní pobyt. Uchazeč o pobyt vyplní pracovní program viz příloha (doc) a předá jej k dalšímu řízení na OVZS spolu s předběžným příslibem přijetí od kolínského partnera a podrobným popisem studijního záměru.
Veřejná soutěž TAČR Podání návrhů 13. 12. 2013   Pracovníky MFF, kteří zamýšlejí se soutěže zúčastnit žádáme, aby laskavě co nejdříve informovali o svém úmyslu OVZS. Poté jim budou předány interní
instrukce k předkládání návrhů projektů z MFF.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2013/2014 – Kanada, Université de Montréal. Podání žádosti 20. 11. 2013 27. 11. 2013 Nutno předložit ve FrJ: životopis, motivační dopis, studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry (v AJ), aktuální výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ (v ČJ), doklad o jazykové způsobilosti. 2× na OVZS.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2013/2014 – USA, State University of New York at New Paltz a University of New Orleans. Kanada McGill University. Podání žádosti 20. 11. 2013 27. 11. 2013 Nutno předložit v AJ: životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, aktuální výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti. 2× na OVZS.
Program česko-švýcarské spolupráce do Fondu na stipendia – SCIEX-NMSch. Podání žádosti 25. 10. 2013 1. 11. 2013 Návrh projektu je třeba předložit na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce na formuláři F-3a. V tomto programu se předpokládá vyhlášení ještě jedné výzvy, a to 10. ledna 2014, s konečným termínem pro předkládání projektů 1. dubna 2014.
Soutěž na řešení výzkumných projektů pro studenty MFF UK o 300 tis. Kč Podání žádostí   27. 11. 2013 Návrhy projektů zpracované v souladu s vyhlášením soutěže se zasílají v elektronické podobě ve formátu *.pdf na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz
Vyhlášení soutěže GAUK Podání návrhů na pokračování 14. 1. 2014 21. 1. 2014 Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Stručné pokyny naleznete na: http://www.cuni.cz/UK-2446.html a v příloze
Vyhlášení soutěže GAUK Podání nových návrhů 13. 11. 2013 20. 11. 2013 Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Stručné pokyny naleznete na: http://www.cuni.cz/UK-2446.html a v příloze
GAUK Závěrečné zprávy o řešení projektu 1. 4. 2014 8. 4. 2014
Závěrečné zprávy o řešení projektu je třeba vložit do aplikace nejpozději do 1. dubna 2014, avšak VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU je třeba provést nejpozději do 15. ledna 2014.
Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2014 Podání žádosti 9. 10. 2013 11. 10. 2013 Případné návrhy projektů je třeba předložit na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce.
Program mezinárodní spolupráce mezi ČR a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST Podání žádosti 29. 11. 2013 6. 12. 2013 Případné zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby nás co nejdříve informovali ohledně zajištění dokumentů potřebných k podání přihlášky do soutěže.
Akademická mobilita v rámci meziuniverzitních dohod – krátkodobé pobyty Podání žádosti 30. 10. 2013   Pracovní programy ve trojím vyhotovení předkládejte na OVZS.
Fond mobility Podání žádosti 11. 10. 2013 18. 10. 2013 Formuláře žádostí a další informace jsou k dispozici na: http://www.cuni.cz/UK-247.html
Vyhlášení veřejných soutěží MŠMT ČR v programech LD – Cost CZ, LE – EUPRO II., LF – EUREKA CZ, LG – INGO II a LH – KONTAKT II Podání návrhů 28. 8. 2013 6. 9. 2013 Navrhovatelé projektů z MFF předají na OVZS kompletní výtisk (pro česko-amer. spolupráci 2 výtisky) návrhu projektu nejpozději do 28. 8. 2013, současně přiloží kopii 1. strany návrhu s podpisem vedoucího pracoviště.

Spolupráce s Japonskem v rámci Memoranda o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Japan Society for the Promotion of Science Podání návrhů 28. 8. 2013 6. 9. 2013 Návrh projektu je nutné současně přihlásit do veřejné soutěže MŠMT KONTAKT, oba návrhy nutno doručit na OVZS k zajištění podpisu statut. zástupce
Stipendijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod na University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University, Macquire University a University of Otago Podání žádostí 24. 6. 2013 30. 6. 2013 Životopis, motivační dopis, studijní plán, výpis dosavadních studijních výsledků v AJ, ověření jazyk. způsobilosti, 2 doporučující dopisy, přihláška zahr. univerzity, kopie pasu
Fulbrightovo stipendium pro rok 2014–2015 Podání žádosti     Více informací naleznete v příloze
Výběrové řízení na LS 2013/2014 State University of New York at New Paltz v rámci meziuniverz. dohody Podání žádosti 25. 5. 2013 31. 5. 2013 K žádosti přiložte: CV v AJ, konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě v AJ, doporuč. dopis vyučujícího z katedry v AJ, ofic. doklad o jazyk úrovni (min. B2), potvrzený výpis stud. výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ (v ČJ)
Výběrové řízení na LS 2013/2014 Université de Montréal Podání žádosti 25. 5. 2013 31. 5. 2013 K žádosti přiložte: CV v FrJ, konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě v FrJ, doporuč. dopis (může být v AJ), ofic. doklad o jazyk. úrovni (min. B2), potvrzený výpis stud. výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ (v ČJ)
Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR – projekty excelence Podání návrhů 15. 5. 2013 22. 5. 2013 Návrhy projektů se zasílají na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba zaslat na OVZS první stránku v tištěné podobě s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.
Výzkumné projekty v oblasti česko-rakouské spolupráce Podání návrhů 21. 5. 2013 28. 5. 2013 Návrhy projektů se předkládají ve třech tištěných exemplářích (kopie pro OVZS připodepsaná vedoucím pracoviště) a zároveň zasílají e-mailem na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Do předmětu zprávy uveďte RAKOUSKO
Výzkumné projekty v oblasti česko-slovenské spolupráce Podání návrhů 23. 5. 2013 30. 5. 2013 Návrhy projektů se předkládají ve třech tištěných exemplářích (kopie pro OVZS připodepsaná vedoucím pracoviště) a zároveň zasílají e-mailem na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Do předmětu zprávy uveďte SLOVENSKO
Výzkumné projekty v oblasti česko-polské spolupráce Podání návrhů 23. 5. 2013 30. 5. 2013 Návrhy projektů se předkládají ve třech tištěných exemplářích (kopie pro OVZS připodepsaná vedoucím pracoviště) a zároveň zasílají e-mailem na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Do předmětu zprávy uveďte POLSKO
Výzkumné projekty v oblasti česko-francouzské spolupráce Podání návrhů 21. 5. 2013 31. 5. 2013 Návrhy se podávají na formulářích . Návrhy je třeba předložit v trojím tištěném vyhotovení (na kopii pro evidenci OVZS připodepsané vedoucím pracoviště) a jednou v el. verzi (zasílá se na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz, v předmětu zprávy, prosím, uveďte FRANCIE
Výzkumné projekty v oblasti česko-argentinské spolupráce Podání návrhů 7. 5. 2013 15. 5. 2013 Návrhy se podávají na formulářích . Návrhy je třeba předložit v trojím tištěném vyhotovení (na kopii pro evidenci OVZS připodepsané vedoucím pracoviště) a jednou v el. verzi (zasílá se na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz, v předmětu zprávy, prosím, uveďte ARGENTINA
Výzkumné projekty v oblasti česko-ruské spolupráce Podání návrhů 8. 4. 2013 15. 4. 2013 Návrhy odsouhlasené vedoucím pracoviště je třeba doručit na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce
Fond mobility Podání žádostí 25. 3. 2013 29. 3. 2013 Formuláře ve dvojím vyhotovení odevzdat na OVZS. Bližší informace k podávání návrhů a formuláře žádostí jsou k dispozici na stránkách
Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod Nový Zéland Podání přihlášek 18. 2. 2013 22. 2. 2013 Dokumenty potřebné k podání žádosti doručte na OVZS ve trojím vyhotovení.
Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod Austrálie Podání přihlášek 18. 2. 2013 22. 2. 2013 Dokumenty potřebné k podání žádosti doručte na OVZS ve trojím vyhotovení.
Vyhlášení 2. veřejné soutěže TA ČR Podání přihlášek   6. 3. 2013 Svůj případný zájem o účast sdělte prosím na OVZS z důvodu zajištění potřebných dokumentů. Návrh se podává elektronicky a v listinné podobě na podatelnu TAČR.
Grantová soutěž Nadačního fondu Karla Janečka Podání přihlášek   31. 3. 2013 Podání přihlášek výhradně přes webové rozhraní
GA ČR Dílčí zprávy 17. 1. 2013 21. 1. 2013 Termín pro podání dílčí zprávy posunut na 17. 1. 2013 (interní), konečný 21. 1. 2013
GA ČR 2013 Návrhy, dílčí a závěrečné zprávy     Uživatelská dokumentace pro aplikaci pro návrhy a
správu grantů GAČR je k dispozici zde
Stipendium na stáž francouzské vlády Podání přihlášek   2. 3. 2013 Informace na stránkách
Stipendium na doktorát francouzské vlády Podání přihlášek   15. 3. 2013 Informace na stránkách
Pokračující projekty GAUK Podání návrhů 15. 1. 2013 22. 1. 2013 Žádosti o pokračování se podávají výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím této aplikace. Doplňující informace a doporučení ke zprávám naleznete zde.
Letní jazykové kurzy němčiny v roce 2013 Podání přihlášek 18. 2. 2013 25. 2. 2013 Podklady je nutno předložit v němčině (či AJ pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení na OVZS
Stipendijní pobyty na rok 2013/2014, Švýcarsko Podání přihlášek 22. 3. 2013 29. 3. 2013 Podklady je nutno předložit v němčině (či AJ pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení na OVZS
Stipendijní pobyty na rok 2013/2014 v rámci meziuniverzitní spolupráce, Univerzita Freiburg Podání přihlášek 28. 1. 2013 4. 2. 2013 Podklady je nutno předložit v němčině (či AJ pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení na OVZS
Stipendijní pobyty na rok 2013/2014 v rámci meziuniverzitní spolupráce, Německo Podání přihlášek 22. 3. 2013 29. 3. 2013 Podklady je nutno předložit v němčině (či AJ pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení na OVZS
Veřejná soutěž GAČR 2013 Podání dílčí zprávy 10. 1. 2013   Dílčí zprávy projektů GA ČR vygenerované z aplikace ve formátu pdf je třeba odeslat na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Náležitosti viz.
Veřejná soutěž GAČR 2013 Podání závěrečné zprávy 24. 1. 2013   Závěrečné zprávy projektů GA ČR vygenerované z aplikace ve formátu pdf je třeba odeslat na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Náležitosti viz. 
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2013/2014 – Kanada, Université de Montréal. Podání přihlášek k výběrovému řízení 23. 11. 2012 30. 11. 2012 Předložit ve francouzštině: životopis, motivační dopis, studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry (možno v AJ), aktuální výpis studijních výsledků a studijní průměr (možno v ČJ), doklad o jazykové způsobilosti. 2× na OVZS.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2013/2014 – Kanada, McGill University. Podání přihlášky k výběrovému řízení 23. 11. 2012 30. 11. 2012 Předložit v AJ: životopis, motivační dopis, studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, aktuální výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti. 2× na OVZS.
Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2013/2014 – USA, State University of New York at New Paltz a University of New Orleans. Podání přihlášky k výběrovému řízení 23. 11. 2012 30. 11. 2012 Nutno předložit v AJ: životopis, motivační dopis, konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z katedry, aktuální výpis studijních výsledků a studijní průměr za celé studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti. 2× na OVZS.
Nabídka stipendií na základě mezinárodních bilaterálních smluv na akademický rok 2013/2014. Podání žádosti o vyslání/Návrh na vyslání Vždy týden před konečným termínem Dle konkrétní země Jednotlivá stipendia na stránkách DZS. Formuláře dostupné na stránkách.
Stipendijní pobyty v rámci rozpisu kvót MŠMT pro akademický rok 2013–2014 Čína, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Malta, Rusko, Slovinsko, Švédsko Podání žádosti o vyslání/Návrh na vyslání 3. 12. 2012   Přihlášku, studijní záměr a studijní průměr ve dvojím vyhotovení je třeba zaslat na oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK k dalšímu řízení. Formuláře ke stažení na stránkách.
Stipendijní pobyty v rámci rozpisu kvót MŠMT pro akademický rok 2013–2014 Portugalsko Podání žádosti o vyslání/Návrh na vyslání 9. 11. 2012   Přihlášku, studijní záměr a studijní průměr ve dvojím vyhotovení je třeba zaslat na oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK k dalšímu řízení. Formuláře ke stažení na stránkách.
Nadace Hermanna a Estel Schnabel Stipendijní pobyt Universität Hamburk na letní semestr ak. roku 2012/13 23. 11. 2012 30. 11. 2012 Určeno pro studenty vyšších ročníků a doktorandy
Vyhlášení 10. kola interní grantové soutěže GA UK 2013 podání přihlášek nových návrhů 13. 11. 2012 20. 11. 2012 Přihlášky nových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím této aplikace.. Doplňující informace k soutěži GA UK 2013 naleznete zde.
10. kolo GA UK 2013 předání návrhů pokračujích projektů 15. 1. 2013 22. 1. 2013 Žádosti o pokračování se podávají výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím této aplikace.
10. kolo GA UK 2013 závěrečné zprávy o řešení projektu 2. 4. 2013 9. 4. 2013 Závěrečné zprávy se podávájí výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím této aplikace.
Fulbright-Masarykovo stipendium podání přihlášek   1. 12. 2012  
Program mezinárodní spolupráce mezi ČR a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST podání návrhů bude stanoven 30. 11. 2012 Svůj případný zájem o účast sdělte prosím na OVZS do konce září z důvodu zajištění potřebných dokumentů z rektorátu.
Fond mobility podání žádostí 12. 10. 2012 19. 10. 2012 Ve dvojím vyhotovení na OVZS
7. výzva v programu SCIEX NMS/ stipendijní programy ve Švýcarsku předkládání návrhů projektů 22. 10. 2012 1. 11. 2012 Formulář « F-3a » nesoucí podpis statutárního zástupce vysílající instituce je třeba předložit na OVZS
Akademická mobilita v rámci meziuniverzitních dohod – krátkodobé pobyty podání návrhů pracovních programů 29. 10. 2012   Pracovní programy ve trojím vyhotovení předkládejte na OVZS.
LD – COST CZ podání návrhů 30. 8. 2012   na OVZS: jeden výtisk návrhu dle zadávací dokumentace pro MŠMT, druhý výtisk s podpisem ved. pracoviště pro evidenci MFF
LE – EUPRO II podání návrhů 30. 8. 2012   na OVZS: jeden výtisk návrhu dle zadávací dokumentace pro MŠMT, druhý výtisk s podpisem ved. pracoviště pro evidenci MFF
LF – EUREKA CZ podání návrhů 30. 8. 2012   na OVZS: jeden výtisk návrhu dle zadávací dokumentace pro MŠMT, druhý výtisk s podpisem ved. pracoviště pro evidenci MFF
Veřejné soutěže MŠMT v programu NÁVRAT podání návrhů 22. 8. 2012 5. 9. 2012 Návrhy se podávají cestou RUK
Programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II podání návrhů 30. 8. 2012   Návrhy se podávají prostřednictvím aplikace e-PROJEKT. Tištěnou verzi včetně příloh ve dvou vyhotoveních řešitel doručí na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce.
Výměnné studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod s univerzitami v Austrálii přihlášky do výběrového řízení 27. 8. 2012 31. 8. 2012 požadované dokumenty ve dvojím vyhotovení na OVZS
Výměnné studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod s univerzitami na Novém Zélandu přihlášky do výběrového řízení 27. 8. 2012 31. 8. 2012 požadované dokumenty ve dvojím vyhotovení na OVZS
TAČR : 3.veřejná soutěž v programu ALFA podání návrhů bude stanoven 24. 7. 2012 Svůj případný zájem o účast sdělte prosím na OVZS z důvodu zajištění potřebných dokumentů./Návrh se podává elektronicky a v listinné podobě na podatelnu TAČR./
NT – Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. podání návrhů bude určen 13. 7. 2012  
Veřejná soutěž Ministerstva vnitra v programu VG – Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015 podání návrhů bude určen 16. 7. 2012  
KONTAKT II(LH) podání návrhů 9. 7. 2012 16. 7. 2012 Návrhy se podávají prostřednictvím aplikace e-PROJEKT. Tištěnou verzi včetně příloh ve dvou vyhotoveních řešitel doručí na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce.
Veřejná soutěž GAČR 2013 podání návrhů 21. 6. 2012 28. 6. 2012 FINAL verze návrhu ve formátu .pdf se zasílají výhradně na mailovou adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz. Navrhovatel projektu rovněž zašle v tištěné verzi na OVZS první stranu návrhu s podpisem vedoucího pracoviště.
Studentské výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v Kanadě podání přihlášek 24. 5. 2012 31. 5. 2012 požadované dokumenty/v AJ nebo FJ/: životopis, motivační dopis, studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis, výpis studijních výsledků
Studentské výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v USA podání přihlášek 24. 5. 2012 31. 5. 2012 požadované dokumenty/v AJ/: životopis, motivační dopis, studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis, výpis studijních výsledků
Program MOBILITY: Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2013–2014 podání návrhů 23. 5. 2012 30. 5. 2012 Prostřednictvím aplikace e-PROJEKT, jeden výtisk s podpisem na OVZS
Program MOBILITY: Česko-polské výzkumné projekty s dobou řešení 2013–2014 podání návrhů 23. 5. 2012 30. 5. 2012 Prostřednictvím aplikace e-PROJEKT, jeden výtisk s podpisem na OVZS
Program MOBILITY: Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2013–2014 podání návrhů 9. 5. 2012 15. 5. 2012 Prostřednictvím aplikace e-PROJEKT, jeden výtisk s podpisem na OVZS
Program MOBILITY: Česko-argentinské výzkumné projekty s dobou řešení 2013–2014 podání návrhů 9. 5. 2012 15. 5. 2012 Prostřednictvím aplikace e-PROJEKT, jeden výtisk s podpisem na OVZS
PRVOUK podání přihlášek   30. 4. 2012  
GAUK podání závěrečné zprávy 30. 3. 2012 6. 4. 2012 Výhradně prostřednictvím aplikace GAUK
Fond mobility podání žádostí 23. 3. 2012 30. 3. 2012 Ve dvojím vyhotovení na OVZS MFF
Stipendijní pobyt na univerzitách ve Švýcarsku a Německu podání přihlášek 26. 3. 2012 30. 3. 2012  
Stipendijní doktorandský pobyt v Kolíně nad Rýnem podání přihlášek   23. 3. 2012 Dokumenty: pracovní program (Angl./Něm.), popis studijního záměru
MŠMT program ERC CZ podání návrhů   12. 3. 2012  

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OVZS.