Poznámka k habilitační práci

V zájmu zvyšování kvality habilitačního řízení vědecká rada MFF UK považuje za účelné zapojovat do oponování habilitační práce zahraniční odborníky. Z toho důvodu se doporučuje předkládat habilitační práci, příp. komentář k souboru prací, kterými je tvořena, v anglickém jazyce.

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208