Postup při habilitačním řízení

1. uchazeč doručí (osobně resp. doporučeným dopisem) na OVZS ve dvou exemplářích strukturovaný životopis, výkaz pedagogické činnosti a seznam publikací a v jednom tištěném exempláři ostatní požadované dokumenty *
2. poté uchazeč obdrží e-mailem informace potřebné pro přístup do aplikace CHRES; v případě, že je zaměstnancem UK, použije své přístupové údaje z Centrální autentizační služby UK (CAS), v opačném případě obdrží přístupové údaje e-mailem; s využitím těchto údajů uloží požadované dokumenty do systému CHRES a zaručí se za to, že konečná elektronická a tištěná verze jsou identické
3. OVZS provede kontrolu a v případě nedostatků vyzve uchazeče k jejich odstranění **
4. uchazeč opraví případné nedostatky** a zaručí se za to, že konečná elektronická a tištěná verze návrhu jsou identické; od tohoto okamžiku již nebude mít přístup do aplikace pro změny vložených údajů
5. členové komise mají od doby ustanovení právo nahlížet do materiálů pro toto jmenovací řízení v aplikaci CHRES až do ukončení řízení
6. elektronickou verzi stanoviska komise vkládá předseda komise do formuláře v aplikaci CHRES, tištěnou verzi stanoviska zasílá předseda komise na OVZS, které ji naskenuje a vloží do aplikace CHRES
7. v okamžiku oznámení o konání vědecké rady, na které bude jmenovací řízení projednáváno, získají všichni členové rady přístup ke čtení všech podkladů pro jmenovací řízení v aplikaci CHRES, tento přístup mají až do ukončení řízení

*viz Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 74, odst.(2) a Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem , Část II, Čl.7, odst.2

**viz Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem , Část II, Čl.7, odst.4