Učitelské studijní obory

Akademický rok 2017/2018

Pro absolventy odborných magisterských programů matematika, fyzika, informatika, kteří mají zájem svůj obor vyučovat na středních nebo základních školách, jsou v rámci celoživotního vzdělávání otevírány kurzy Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika, fyzika, informatika. V rámci absolvování těchto kurzů je možné získat osvědčení, které opravňuje vyučovat. Nejedná se ale o standardní vysokoškolský diplom. Bližší informace je možné získat zdea u garantujících pracovišť jednotlivých kurzů (KDM, KDF, KVSI).

Navazující magisterské studium

Zahájení v roce 2015 nebo později

Zahájení v roce 2014 nebo dříve