Přehled studijních programů a oborů

Akademický rok 2018/2019

Pro větší přehlednost uvádíme všechny učitelské obory v samostatném odstavci, ač jsou formálně součástí různých studijních programů.

Bakalářské studium

Studijní program Matematika

 • Obecná matematika
 • Finanční matematika
 • Matematické metody informační bezpečnosti
 • Matematika pro informační technologie

Studijní program Fyzika

 • Obecná fyzika
 • Aplikovaná fyzika

Studijní program Informatika

 • Obecná informatika
 • Programování a softwarové systémy
 • Softwarové a datové inženýrství

Učitelské obory

 • Fyzika zaměřená na vzdělávání (jednooborové studium)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)
 • Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)

Studijní obor Matematika se zaměřením na vzdělávání je možno studovat v kombinaci také s některými studijními obory Filozofické fakulty (Anglistika a amerikanistika, Český jazyk a literatura, Francouzská filologie, Filozofie, Hispanistika, Latinský jazyk a literatura a Německý jazyk a literatura – spadá pod MFF), Přírodovědecké fakulty (Biologie se zaměřením na vzdělávání, Geografie se zaměřením na vzdělávání a Chemie se zaměřením na vzdělávání – spadá pod PřF) a Fakulty tělesné výchovy a sportu (Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – spadá pod FTVS).

Studijní program Bioinformatika

Uskutečňován spolu s Přírodovědeckou fakultou UK. Studenti jsou zapsáni na PřF UK.

Magisterské studium

Studijní program Matematika

 • Finanční a pojistná matematika
 • Matematická analýza
 • Matematické metody informační bezpečnosti
 • Matematika pro informační technologie
 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické struktury
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Studijní program Fyzika

 • Astronomie a astrofyzika
 • Geofyzika
 • Meteorologie a klimatologie
 • Teoretická fyzika
 • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • Optika a optoelektronika
 • Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice

Studijní program Informatika

 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Teoretická informatika
 • Softwarové a datové inženýrství
 • Softwarové systémy
 • Matematická lingvistika
 • Umělá inteligence
 • Počítačová grafika a vývoj počítačových her

Učitelské obory

 • Učitelství fyziky (dvouoborové studium)
 • Učitelství matematiky (dvouoborové studium)
 • Učitelství informatiky (dvouoborové studium)
 • Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové studium)

Studijní obor Učitelství matematiky je možno studovat v kombinaci také s některými studijními obory Přírodovědecké fakulty (Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství geografie pro střední školy a Učitelství chemie pro střední školy – spadá pod PřF) a Fakulty tělesné výchovy a sportu (Učitelství tělesné výchovy pro střední školy – spadá pod FTVS).

Garanti studijních programů

Bakalářské a magisterské studium matematiky: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
Bakalářské a magisterské studium fyziky: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Bakalářské studium informatiky: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Magisterské studium informatiky: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.