Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Přehled magisterských studijních programů a oborů na MFF UK

Pro větší přehlednost uvádíme všechny učitelské obory v samostatném odstavci, ač jsou formálně součástí různých studijních programů.

Studijní program Matematika

Studijní program Fyzika

Studijní program Informatika

Učitelské obory

Studijní obor Učitelství matematiky je možno studovat v kombinaci také s některými studijními obory Přírodovědecké fakulty (Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství geografie pro střední školy a Učitelství chemie pro střední školy - spadá pod PřF) a Fakulty tělesné výchovy a sportu (Učitelství tělesné výchovy pro střední školy - spadá pod FTVS).

Studijní program Bioinformatika

Uskutečňován spolu s Přírodovědeckou fakultou UK. Studenti jsou zapsáni na PřF UK.