Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Přehled bakalářských studijních programů na MFF UK

Oblast vzdělávání Matematika

Oblast vzdělávání Fyzika

Oblast vzdělávání Informatika

Tento program má šest specializací:

Oblast vzdělávání Učitelství

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání je možno studovat v kombinaci také s některými studijními programy Filozofické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu.

Studijní program Bioinformatika

Uskutečňován spolu s Přírodovědeckou fakultou UK. Studenti jsou zapsáni na PřF UK.

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208