Studijní program informatika

Akademický rok 2018/2019

A. Bakalářské studium

B. Navazující magisterské studium

Zahájení studia v roce 2015 nebo později

Zahájení studia v roce 2014 nebo dříve

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208