Studijní program informatika

Akademický rok 2018/2019

A. Bakalářské studium

B. Navazující magisterské studium

Zahájení studia v roce 2015 nebo později

Zahájení studia v roce 2014 nebo dříve