Studijní program informatika

Akademický rok 2017/2018

Navazující magisterské studium

Zahájení studia v roce 2015 nebo později

U každého oboru studia je uvedeno garantující pracoviště, garant oboru a podmínky pro absolvování studia v tomto oboru (povinné a povinně volitelné předměty). Pro každé zaměření jsou pak vypsány zkušební okruhy ke státní závěrečné zkoušce a požadavky znalostí k jednotlivým zkušebním okruhům.

Zahájení studia v roce 2014 nebo dříve

U každého oboru studia je uvedeno garantující pracoviště, garant oboru a podmínky pro absolvování studia v tomto oboru (povinné a povinně volitelné předměty). Pro každé zaměření jsou pak vypsány zkušební okruhy ke státní závěrečné zkoušce, požadavky znalostí k jednotlivým zkušebním okruhům a doporučená výuka.