Přehled studijních programů a oborů

Akademický rok 2014/2015

Magisterské studium

Studijní program Matematika

 • Finanční a pojistná matematika
 • Matematická analýza
 • Matematické metody informační bezpečnosti
 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické struktury
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Studijní program Fyzika

 • Astronomie a astrofyzika
 • Geofyzika
 • Meteorologie a klimatologie
 • Teoretická fyzika
 • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • Optika a optoelektronika
 • Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice

Studijní program Informatika

 • Teoretická informatika
 • Softwarové systémy
 • Matematická lingvistika
 • Diskrétní modely a algoritmy

Učitelské obory

 • Učitelství matematiky-informatiky pro SŠ
 • Učitelství matematiky-deskriptivní geometrie pro SŠ
 • Učitelství fyziky-matematiky pro SŠ
 • Učitelství fyziky-matematiky pro 2. st. ZŠ
 • Učitelství matematiky pro SŠ v kombinaci s odbornou matematikou
 • Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou
 • Učitelství informatiky pro SŠ v kombinaci s odbornou informatikou

Garanti studijních programů

Magisterské studium matematiky: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
Magisterské studium fyziky: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
Magisterské studium informatiky: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Magisterské studium učitelství pro ZŠ: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.