Fakultní koordinace

V rámci činnosti fakulty Knihovna MFF UK plní koordinační roli v těchto oblastech:

Koordinace evidence výsledků tvůrčí činnosti 

Koordinátor evidence výsledků zejména: 

Na koordinátora evidence výsledků se mohou obracet především fakultní zpracovatelé (tj. katederní správci), a to v následujících případech:*

* Autoři (tj. zaměstnanci či studenti jednotlivých fakultních pracovišť) nechť se obracejí se svými dotazy ohledně vkládání výsledků evidence tvůrčí činnosti do modulu OBD primárně na své zpracovatele (tj. katederní správce). 

Fakultní koordinací evidence výsledků tvůrčí činnosti je pověřen Marcel Goliaš, DiS. 

Koordinace hodnocení tvůrčí činnosti 

Koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti zejména: 

Fakultní koordinací hodnocení tvůrčí činnosti je pověřen Mgr. Jiří Kuča 

Koordinace Open Access 

Fakultní koordinátor Open Access: 

Fakultní koordinací Open Access / Science je pověřena Bc. Žaneta Floriánová 

Koordinace pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací 

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací : 

Na koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací se obracejte v případě, že: 

Fakultní koordinací evidence a zveřejňování závěrečných prací je pověřena PhDr. Petra Hoffmannová 

Koordinace Turnitin

Fakultní koordinátor pro Turnitin:  

Na koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací se obracejte v případě, že:  

Fakultní koordinací systému Turnitin je pověřena PhDr. Petra Hoffmannová 

Koordinace spisové služby 

Opatření rektora UK č. 6/2013 

Fakultní koordinátor spisové služby: 

Na koordinátora spisové služby se můžete obrátit:  

Fakultní koordinací elektronické spisové služby je pověřena Bc. Žaneta Floriánová