Oblast vzdělávání FYZIKA

Fakulta nabízí dvanáct programů doktorského studia, které pokrývají celý tento obor včetně jeho hraničních oblastí.

Na výchově doktorandů se kromě fyzikálních kateder a ústavů fakulty podílí patnáct ústavů AV ČR.

Vypsaná témata doktorských prací jsou zveřejněna ve studijním informačním systému (SIS) na adrese http://mff.cuni.cz/phd/temata/kód programu.

Většina programů nabízí vybraná témata s nabídkou rozšířené finanční podpory, jejichž podrobný popis je k dispozici na https://www.mff.cuni.cz/en/physicsphd/ . Uchazeči se na tato témata hlásí s předstihem a procházejí předběžným výběrovým řízením. V případě jeho úspěšného absolvování mají usnadněný průchod standardní přijímací procedurou.