Udělení akreditací v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na MFF UK

Přehled o aktuálně otevíraných studijních programech a oborech najdete v informacích pro uchazeče.


Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění MFF UK uskutečňovat tyto akademicky zaměřené doktorské studijní programy:

Kód programu SIMS Název studijního programu Zkratka Jazyk výuky FST Standardní doba studia Datum a č.j. rozhodnutí posledního udělení akreditace Ukončení platnosti akreditace
P0541D17A298 Algebra, teorie čísel a matematická logika P4M1 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 28.11.2028
P0541D17A298 Algebra, teorie čísel a matematická logika P4M1 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 28.11.2028
P0541D17A647 Algebra, number theory, and mathematical logic P4M1A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 28.11.2028
P0541D17A647 Algebra, number theory, and mathematical logic P4M1A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑44 28.11.2028
P0541D17A295 Geometrie, topologie, a globální analýza P4M2 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 28.11.2028
P0541D17A295 Geometrie, topologie, a globální analýza P4M2 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 28.11.2028
P0541D17A644 Geometry, topology, and global analysis P4M2A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 28.11.2028
P0541D17A644 Geometry, topology, and global analysis P4M2A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑61 28.11.2028
P0541D17A278 Matematická analýza P4M3 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 28.11.2028
P0541D17A278 Matematická analýza P4M3 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 28.11.2028
P0541D17A634 Mathematical analysis P4M3A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 28.11.2028
P0541D17A634 Mathematical analysis P4M3A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑66 28.11.2028
P0541D17A239 Numerická a výpočtová matematika P4M6 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 28.11.2028
P0541D17A239 Numerická a výpočtová matematika P4M6 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 28.11.2028
P0541D17A607 Computational mathematics P4M6A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 28.11.2028
P0541D17A607 Computational mathematics P4M6A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑68 28.11.2028
P0541D17A266 Obecné otázky matematiky a informatiky P4M8 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑69 28.11.2023
P0541D17A266 Obecné otázky matematiky a informatiky P4M8 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑69 28.11.2023
P0541D17A625 General Questions of Mathematics and Computer Science P4M8A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑69 28.11.2023
P0541D17A625 General Questions of Mathematics and Computer Science P4M8A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑69 28.11.2023
P0541D17A238 Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika P4M9 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 28.11.2028
P0541D17A238 Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika P4M9 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 28.11.2028
P0541D17A610 Probability and statistics, econometrics and financial mathematics P4M9A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 28.11.2028
P0541D17A610 Probability and statistics, econometrics and financial mathematics P4M9A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑70 28.11.2028
P0533D11A301 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika P4F4 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑45 28.11.2023
P0533D11A301 Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika P4F4 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑45 28.11.2023
P0533D11A655 Biophysics, chemical and macromolecular physics P4F4A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑45 28.11.2023
P0533D11A655 Biophysics, chemical and macromolecular physics P4F4A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑45 28.11.2023
P0533D11A300 Částicová a jaderná fyzika P4F9 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 28.11.2028
P0533D11A300 Částicová a jaderná fyzika P4F9 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 28.11.2028
P0533D11A652 Particle and Nuclear Physics P4F9A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 28.11.2028
P0533D11A652 Particle and Nuclear Physics P4F9A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑46 28.11.2028
P0533D11A264 Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie P4F8 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 28.11.2028
P0533D11A264 Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie P4F8 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 28.11.2028
P0533D11A619 Atmospheric physics, meteorology and climatology P4F8A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 28.11.2028
P0533D11A619 Atmospheric physics, meteorology and climatology P4F8A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑48 28.11.2028
P0533D11A309 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum P4F3 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑49 28.11.2023
P0533D11A309 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum P4F3 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑49 28.11.2023
P0533D11A660 Physics of Condensed Matter and Materials Research P4F3A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑49 28.11.2023
P0533D11A660 Physics of Condensed Matter and Materials Research P4F3A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑49 28.11.2023
P0533D11A304 Fyzika nanostruktur a nanomateriálů P4F13 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 28.11.2028
P0533D11A304 Fyzika nanostruktur a nanomateriálů P4F13 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 28.11.2028
P0533D11A312 Physics of nanostructures and nanomaterials P4F13A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 28.11.2028
P0533D11A312 Physics of nanostructures and nanomaterials P4F13A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑57 28.11.2028
P0533D11A279 Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí P4F2 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 28.11.2028
P0533D11A279 Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí P4F2 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 28.11.2028
P0533D11A353 Physics of Plasmas and Ionized Media P4F2A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 28.11.2028
P0533D11A353 Physics of Plasmas and Ionized Media P4F2A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑58 28.11.2028
P0533D11A286 Fyzika povrchů a rozhraní P4F5 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 28.11.2028
P0533D11A286 Fyzika povrchů a rozhraní P4F5 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 28.11.2028
P0533D11A356 Physics of Surfaces and Interfaces P4F5A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 28.11.2028
P0533D11A356 Physics of Surfaces and Interfaces P4F5A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑59 28.11.2028
P0533D11A265 Fyzika Země a planet P4F7 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 28.11.2028
P0533D11A265 Fyzika Země a planet P4F7 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 28.11.2028
P0533D11A622 Physics of the Earth and Planets P4F7A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 28.11.2028
P0533D11A622 Physics of the Earth and Planets P4F7A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑60 28.11.2028
P0533D11A292 Kvantová optika a optoelektronika P4F6 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 28.11.2028
P0533D11A292 Kvantová optika a optoelektronika P4F6 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 28.11.2028
P0533D11A311 Quantum Optics and Optoelectronics P4F6A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 28.11.2028
P0533D11A311 Quantum Optics and Optoelectronics P4F6A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑65 28.11.2028
P0541D17A252 Matematické a počítačové modelování P4F11 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 28.11.2028
P0541D17A252 Matematické a počítačové modelování P4F11 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 28.11.2028
P0541D17A613 Mathematical and computer modeling P4F11A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 28.11.2028
P0541D17A613 Mathematical and computer modeling P4F11A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑67 28.11.2028
P0533D11A293 Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika P4F1 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 28.11.2028
P0533D11A293 Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika P4F1 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 28.11.2028
P0533D11A638 Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics P4F1A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 28.11.2028
P0533D11A638 Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics P4F1A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑71 28.11.2028
P0533D11A299 Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky P4F12 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 28.11.2028
P0533D11A299 Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky P4F12 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 28.11.2028
P0533D11A650 Physics Education and General Problems of Physics P4F12A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 28.11.2028
P0533D11A650 Physics Education and General Problems of Physics P4F12A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑47 28.11.2028
P0610D14A276 Informatika - Softwarové systémy P4I2 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 28.11.2028
P0610D14A276 Informatika - Softwarové systémy P4I2 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 28.11.2028
P0610D14A628 Computer Science - Software Systems P4I2A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 28.11.2028
P0610D14A628 Computer Science - Software Systems P4I2A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑62 28.11.2028
P0610D14A263 Informatika - Teorie, diskrétní modely a optimalizace P4I4 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 28.11.2028
P0610D14A263 Informatika - Teorie, diskrétní modely a optimalizace P4I4 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 28.11.2028
P0610D14A616 Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization P4I4A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 28.11.2028
P0610D14A616 Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization P4I4A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑63 28.11.2028
P0619D14A277 Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry P4I5 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 28.11.2028
P0619D14A277 Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry P4I5 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 28.11.2028
P0619D14A631 Computer Science - Visual computing and computer games P4I5A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 28.11.2028
P0619D14A631 Computer Science - Visual computing and computer games P4I5A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑64 28.11.2028
P0613D14A284 Matematická lingvistika P4I3 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 15.01.2029
P0613D14A284 Matematická lingvistika P4I3 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 15.01.2029
P0613D14A314 Computational linguistics P4I3A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 15.01.2029
P0613D14A314 Computational linguistics P4I3A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑10 15.01.2029
P0610D14A294 Teoretická informatika a umělá inteligence P4I1 ČJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 28.11.2028
P0610D14A294 Teoretická informatika a umělá inteligence P4I1 ČJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 28.11.2028
P0610D14A641 Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence P4I1A AJ prezenční 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 28.11.2028
P0610D14A641 Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence P4I1A AJ kombinovaná 4 usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑72 28.11.2028

V Praze dne 21 . 10. 2019