Udělení akreditací v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na MFF UK

Přehled o aktuálně otevíraných studijních programech a oborech najdete v informacích pro uchazeče.


Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění MFF UK uskutečňovat tyto akademicky zaměřené doktorské studijní programy:

Kód programu SIMSNázev studijního programuZkratkaJazyk výukyFSTStandardní doba studiaDatum a č.j. rozhodnutí posledního udělení akreditaceUkončení platnosti akreditace
P0541D170019Algebra, teorie čísel a matematická logikaP4M1ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4428. 11. 2028
P0541D170019Algebra, teorie čísel a matematická logikaP4M1ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4428. 11. 2028
P0541D170020Algebra, number theory, and mathematical logicP4M1AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4428. 11. 2028
P0541D170020Algebra, number theory, and mathematical logicP4M1AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4428. 11. 2028
P0541D170017Geometrie, topologie, a globální analýzaP4M2ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6128. 11. 2028
P0541D170017Geometrie, topologie, a globální analýzaP4M2ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6128. 11. 2028
P0541D170018Geometry, topology, and global analysisP4M2AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6128. 11. 2028
P0541D170018Geometry, topology, and global analysisP4M2AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6128. 11. 2028
P0541D170015Matematická analýzaP4M3ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6628. 11. 2028
P0541D170015Matematická analýzaP4M3ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6628. 11. 2028
P0541D170016Mathematical analysisP4M3AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6628. 11. 2028
P0541D170016Mathematical analysisP4M3AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6628. 11. 2028
P0541D170010Numerická a výpočtová matematikaP4M6ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6828. 11. 2028
P0541D170010Numerická a výpočtová matematikaP4M6ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6828. 11. 2028
P0541D170009Computational mathematicsP4M6AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6828. 11. 2028
P0541D170009Computational mathematicsP4M6AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6828. 11. 2028
P0541D170013Obecné otázky matematiky a informatikyP4M8ČJprezenční4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563369/2022‑223. 11. 2032
P0541D170013Obecné otázky matematiky a informatikyP4M8ČJkombinovaná4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563369/2022‑223. 11. 2032
P0541D170014General Questions of Mathematics and Computer ScienceP4M8AAJprezenční4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563369/2022‑223. 11. 2032
P0541D170014General Questions of Mathematics and Computer ScienceP4M8AAJkombinovaná4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563369/2022‑223. 11. 2032
P0542D170001Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematikaP4M9ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7028. 11. 2028
P0542D170001Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematikaP4M9ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7028. 11. 2028
P0542D170002Probability and statistics, econometrics and financial mathematicsP4M9AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7028. 11. 2028
P0542D170002Probability and statistics, econometrics and financial mathematicsP4M9AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7028. 11. 2028
P0533D110023Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzikaP4F4ČJprezenční4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563728/202223. 11. 2032
P0533D110023Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzikaP4F4ČJkombinovaná4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563728/202223. 11. 2032
P0533D110024Biophysics, chemical and macromolecular physicsP4F4AAJprezenční4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563728/202223. 11. 2032
P0533D110024Biophysics, chemical and macromolecular physicsP4F4AAJkombinovaná4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563728/202223. 11. 2032
P0533D110022Částicová a jaderná fyzikaP4F9ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4628. 11. 2028
P0533D110022Částicová a jaderná fyzikaP4F9ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4628. 11. 2028
P0533D110021Particle and Nuclear PhysicsP4F9AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4628. 11. 2028
P0533D110021Particle and Nuclear PhysicsP4F9AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4628. 11. 2028
P0533D110009Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologieP4F8ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4828. 11. 2028
P0533D110009Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologieP4F8ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4828. 11. 2028
P0533D110010Atmospheric physics, meteorology and climatologyP4F8AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4828. 11. 2028
P0533D110010Atmospheric physics, meteorology and climatologyP4F8AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4828. 11. 2028
P0533D110028Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkumP4F3ČJprezenční4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563722/202223. 11. 2032
P0533D110028Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkumP4F3ČJkombinovaná4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563722/202223. 11. 2032
P0533D110027Physics of Condensed Matter and Materials ResearchP4F3AAJprezenční4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563722/202223. 11. 2032
P0533D110027Physics of Condensed Matter and Materials ResearchP4F3AAJkombinovaná4usnesení RVH z 23. 11. 2022; UKRUK/563722/202223. 11. 2032
P0533D110025Fyzika nanostruktur a nanomateriálůP4F13ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5728. 11. 2028
P0533D110025Fyzika nanostruktur a nanomateriálůP4F13ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5728. 11. 2028
P0533D110026Physics of nanostructures and nanomaterialsP4F13AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5728. 11. 2028
P0533D110026Physics of nanostructures and nanomaterialsP4F13AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5728. 11. 2028
P0533D110014Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředíP4F2ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5828. 11. 2028
P0533D110014Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředíP4F2ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5828. 11. 2028
P0533D110013Physics of Plasmas and Ionized MediaP4F2AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5828. 11. 2028
P0533D110013Physics of Plasmas and Ionized MediaP4F2AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5828. 11. 2028
P0533D110015Fyzika povrchů a rozhraníP4F5ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5928. 11. 2028
P0533D110015Fyzika povrchů a rozhraníP4F5ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5928. 11. 2028
P0533D110016Physics of Surfaces and InterfacesP4F5AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5928. 11. 2028
P0533D110016Physics of Surfaces and InterfacesP4F5AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑5928. 11. 2028
P0533D110011Fyzika Země a planetP4F7ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6028. 11. 2028
P0533D110011Fyzika Země a planetP4F7ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6028. 11. 2028
P0533D110012Physics of the Earth and PlanetsP4F7AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6028. 11. 2028
P0533D110012Physics of the Earth and PlanetsP4F7AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6028. 11. 2028
P0533D110017Kvantová optika a optoelektronikaP4F6ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6528. 11. 2028
P0533D110017Kvantová optika a optoelektronikaP4F6ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6528. 11. 2028
P0533D110018Quantum Optics and OptoelectronicsP4F6AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6528. 11. 2028
P0533D110018Quantum Optics and OptoelectronicsP4F6AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6528. 11. 2028
P0541D170012Matematické a počítačové modelováníP4F11ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6728. 11. 2028
P0541D170012Matematické a počítačové modelováníP4F11ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6728. 11. 2028
P0541D170011Mathematical and computer modelingP4F11AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6728. 11. 2028
P0541D170011Mathematical and computer modelingP4F11AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6728. 11. 2028
P0533D110019Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzikaP4F1ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7128. 11. 2028
P0533D110019Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzikaP4F1ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7128. 11. 2028
P0533D110020Theoretical Physics, Astronomy and AstrophysicsP4F1AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7128. 11. 2028
P0533D110020Theoretical Physics, Astronomy and AstrophysicsP4F1AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7128. 11. 2028
P0111D110002Didaktika fyziky a obecné otázky fyzikyP4F12ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4728. 11. 2028
P0111D110002Didaktika fyziky a obecné otázky fyzikyP4F12ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4728. 11. 2028
P0111D110003Physics Education and General Problems of PhysicsP4F12AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4728. 11. 2028
P0111D110003Physics Education and General Problems of PhysicsP4F12AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑4728. 11. 2028
P0613D140009Informatika - Softwarové systémyP4I2ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6228. 11. 2028
P0613D140009Informatika - Softwarové systémyP4I2ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6228. 11. 2028
P0613D140010Computer Science - Software SystemsP4I2AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6228. 11. 2028
P0613D140010Computer Science - Software SystemsP4I2AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6228. 11. 2028
P0613D140007Informatika - Teorie, diskrétní modely a optimalizaceP4I4ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6328. 11. 2028
P0613D140007Informatika - Teorie, diskrétní modely a optimalizaceP4I4ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6328. 11. 2028
P0613D140008Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and OptimizationP4I4AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6328. 11. 2028
P0613D140008Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and OptimizationP4I4AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6328. 11. 2028
P0613D140012Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hryP4I5ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6428. 11. 2028
P0613D140012Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hryP4I5ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6428. 11. 2028
P0613D140011Computer Science - Visual computing and computer gamesP4I5AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6428. 11. 2028
P0613D140011Computer Science - Visual computing and computer gamesP4I5AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑6428. 11. 2028
P0619D140001Matematická lingvistikaP4I3ČJprezenční4usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑1015. 01. 2029
P0619D140001Matematická lingvistikaP4I3ČJkombinovaná4usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑1015. 01. 2029
P0619D140002Computational linguisticsP4I3AAJprezenční4usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑1015. 01. 2029
P0619D140002Computational linguisticsP4I3AAJkombinovaná4usnesení RVH z 15. 1. 2019; UKRUK/8322/2019‑1015. 01. 2029
P0619D140003Teoretická informatika a umělá inteligenceP4I1ČJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7228. 11. 2028
P0619D140003Teoretická informatika a umělá inteligenceP4I1ČJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7228. 11. 2028
P0619D140004Theoretical Computer Science and Artificial IntelligenceP4I1AAJprezenční4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7228. 11. 2028
P0619D140004Theoretical Computer Science and Artificial IntelligenceP4I1AAJkombinovaná4usnesení RVH z 28. 11. 2018; UKRUK/169914/2018‑7228. 11. 2028

V Praze dne 18. 5. 2023