Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství

Oddělení navazuje na činnost Oddělení pro vnější vztahy a propagaci (OVVP) a Referátu firemní spolupráce (RFS).

Telefon
95155 2611, 95155 2613, 95155 2610
E-mail
ofskp@dekanat.mff.cuni.cz
Adresa
V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Struktura
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/ofskp.htm