Oddělení firemní spolupráce

Oddělení firemní spolupráce (OFS) v rámci své agendy zajišťuje:

Ochrana duševního vlastnictví

Licenční smlouvy

Spin-off společnosti

Partnerský program

Smluvní výzkum

Konzultační služby

Darovací smlouvy a smlouvy o nadačních příspěvcích

Kariérní služby studentům:

  • nabídka kariérního poradenství
  • nabídka kariérních příležitostí
  • správa mentoringového programu
  • organizační zajištění akcí pro studenty
  • kariérní veletrhy
 
 

Máte-li zájem být informováni o pořádaných akcích, registrujte se jako student MFF UK do konference https://lists.karlov.mff.cuni.cz/…tinfo/stud-l