Dárci

Matematicko-fyzikální fakulta UK primárně rozvíjí vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost, v rámci naplňování tzv. třetí role Univerzity Karlovy však nerezignuje ani na celospolečensky významné projekty, jimiž se snaží pozitivně ovlivňovat veřejnou diskusi a v širším smyslu slova také společenské klima celé České republiky.

Ať už jde o projekty určené rozvoji mladých talentů, různé soutěže pro mládež, péči o kulturní dědictví nebo celoživotní vzdělávání, pro všechny tyto a mnohé další aktivity nachází pochopení také u svých neakademických partnerů, kteří je formou darů významně podporují, stejně jako činnosti primární.

V případě, že chcete podpořit činnosti fakulty, obraťte se na OFS.

Široké spektrum fakultních aktivit sponzorují konkrétně níže uvedení dárci, kterým za jejich příspěvky srdečně děkujeme.


RSJ

RSJ

Finanční skupina RSJ obchoduje s finančními deriváty na světových burzách a spravuje široké investiční portfolio v ČR i zahraničí.

Podporuje neziskové projekty a organizace zejména v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.


Elixír do škol

Elixír do škol

Nezisková organizace založená a podporovaná Nadací České spořitelny, leader v oblasti kolegiálního vzdělávání učitelů fyziky a digitálních technologií a partner projektu Heuréka.


VIG Re

VIG Re

Naše práce jako zajistitele je vidět každý den všude kolem nás. Když dojde k velké katastrofě, např. k požáru, zemětřesení, jsme tu, abychom pomohli! Pojišťovnám pomáháme zůstat stabilní i v těžkých časech. VIG Re je rostoucí zajišťovna s centrálou v Praze a s pobočkami ve Francii a Německu. Jsme důležitým členem finanční skupiny Vienna Insurance Group a poskytujeme služby více než 550 klientům ve více než 45 zemích světa, především z kontinentální Evropy a Asie.

MFF UK nenese odpovědnost za aktuálnost, úplnost a pravdivost informací třetích stran.