Mentoringový program na MFF UK

Mentoring je profesionální vztah mezi studentem (mentee) a mentorem, kdy mladší může těžit ze zkušeností, dovedností a kontaktů mentora. Funguje po omezenou dobu a má jasné zadání.

Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a jeho úkolem je rozvinout základní dovednosti mentee. Na konkrétním problému ukazuje, co se v jeho praxi osvědčilo a co nikoliv, případně jaké řešení by zvolil, pokud by byl na místě menteeho. Předávání zkušeností a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí, na kterém se partneři shodnou. Optimální je, pokud se mentorem stane i někdo z absolventů, zastávající zajímavou pozici.

Základem mentoringu je vlastní iniciativa a aktivita mentee, chuť poznávat nové věci. Jedná se o dobrovolnou, nicméně závaznou formu sdílení volného času, která může být oboustranně přínosná. Může samozřejmě vést i ke zklamání, pokud je mentee příliš pasivní a nemá přiliš velký zájem o nové informace. Svým zájmem ukazuje totiž i mentorovi směr, kterým se má společně trávený čas zabírat.

Pro vysokoškolského studenta program představuje jedinečnou příležitost blíže poznat ještě v době studia pracovní prostředí oboru, kterému se zamýšlí v budoucnu věnovat. Získává tak cenné kontakty a usnadňuje zahájení vlastní pracovní kariéry. Mentee se může stát student jakéhokoliv stupně a oboru na MFF UK.

Máte-li zájem o mentora, zašlete nám motivační dopis a svůj životopis na ofs@matfyz.cuni.cz. Pokud máte i představu svého mentora, napište nám o ní a my se vám pokusíme vašeho mentora nalézt. Aktuální seznam mentorů naleznete na stránce s vizitkami mentorů.

Podrobnější informace


Program mentoringu probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.