Komercializace

Komercializací označujeme uplatnění výsledku výzkumu zejména v průmyslové praxi tak, aby byl dostupný veřejnosti.

K možným způsobům komercializace patří:

  • převod práv duševního vlastnictví,
  • poskytnutí užívacích práv duševního vlastnictví formou licence,
  • založení spin-off společnosti za účelem postoupení práv k duševnímu vlastnictví,
  • případně další vhodné formy transferu jako např. smluvní výzkum, konzultace apod.

Dokumenty ke komercializaci a její evidenci:

Smlouva o poskytování služeb v oblasti výzkumu

Agreement on Provision of Services within Research

Formulář pro evidenci smluvního výzkumu

Formulář pro evidenci Poskytnuté/Nabyté licenční smlouvy k průmyslovému vlastnictví

jsou k dispozici ke stažení ve formulářích zde

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení firemní spolupráce.