Transfer na MFF UK

Transfer, tedy přenos poznatků a technologií do praxe, na UK upravuje Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 47/2018 o transferu znalostí a technologií na Univerzitě Karlově (OR 47/2018) a Opatření děkana č. 5/2021 O transferu znalostí a technologií na MFF UK (OD 5/2021)

Na MFF působí přední experti v mnoha oborech. Níže najdete nabídky jednotlivých sekcí MFF a vizitky vědeckých týmů. Oslovit je můžete přímo nebo přes Inovační skauty MFF.

Schéma transferu na UK