Vizitky mentorů

Jan Pich

 • Medailonek mentora: Honza vystudoval bezpečnostní technologie a management na fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati. Celkem 5 let budoval a vedl týmy zabývající se provozem bezpečnostních technologií, bezpečnostním monitoringem a bezpečnostní architektury pro mezinárodní finanční skupinu, před tím 5 let jako specialista bezpečnosti v energetickém průmyslu. V roce 2022 nastoupil do EY, kde působí na pozici Cybersecurity Managera v oddělení Technology Consultingu. Tým se zabývá dodávkou služeb kybernetické bezpečnosti se specializací na oblasti řízení bezpečnosti, testování digitální a provozní odolnosti a vývoje obranné detekčních strategie.
 • Organizace: EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb. Zaměstnáváme více než 365 tisíc lidí po celém světě. V České republice působíme od roku 1991 a máme pobočky v Praze, Brně a Ostravě.
 • Vhodné pro obory: Informační bezpečnost, manažerská informatika, počítačové inženýrství, počítačové sítě a internet, počítačová bezpečnost, informatika, Elektrotechnika a informatika, Elektronika a komunikace, Softwarové inženýrství a technologie
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: ideálně student/studentka 4. a 5. ročníku (min. 3. ročník), vhodné i pro studenty/studentky Ph.D. programu
 • Zaměření mentorovaného: Manager, Cyber Security, Technology Consulting
 • Maximální počet mentorovaných: 2
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní pohovor s mentorem
 • Časové požadavky na spolupráci: minimálně jednou za 2 měsíce, alespoň 6x ročně, optimálně 1x měsíčně (kromě letních prázdnin)
 • Jazykové možnosti mentora: čeština, slovenština, angličtina


Daniel Matteoni

 • Medailonek mentora: Dan, nyní VP Development Team Lead ve společnosti Barclays, vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a má MBA z Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze. Pracoval v oblasti softwarového vývoje v IT firmách (Adastra, Logica, DHL IT Services) a finančních společnostech (Penzijní společnost České pojišťovny, Commerzbank). Od roku 2018 působí v Barclays na pozici Vice President – Development Team Lead. Už více než 10 let se zaměřuje na agilní metodiky vývoje (Scrum) a má s nimi zkušenosti z mnoha firem a projektů.
 • Organizace: Barclays je britská mezinárodní bankovní a finanční společnost se sídlem v Londýně. V Praze má Barclays IT vývojové centrum, zaměřující se na vývoj software pro investiční banku Barclays, která patří do top 10 světových investičních bank.
 • Vhodné pro obory: informatika
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: ideálně student/studentka 4. a 5. ročníku nebo Ph.D.
 • Zaměření mentorovaného: Informatika, Agilní softwarové projekty a jejich řízení, Softwarový vývoj ve finančních společnostech
 • Maximální počet mentorovaných: 1
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní pohovor s mentorem
 • Časové požadavky na spolupráci: minimálně jednou za 2 měsíce, alespoň 6x ročně, optimálně 1x měsíčně (kromě letních prázdnin)
 • Jazykové možnosti mentora: čeština, angličtina, polština


Tomáš Němeček

 • Medailonek mentora: Tomáš vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a statistiku, teorii her a ekonomii na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Pracoval 8 let jako šéf analytik pro poradenskou společnost zaměřující se na finance a risk management. V roce 2011 nastoupil do EY, kde nyní působí na pozici Partnera v oddělení Financial Services Risk Management v týmu zaměřujícím se na kreditní a operační rizika, modelování a související regulatorní otázky.
 • Organizace: EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb. Zaměstnáváme více než 365 tisíc lidí po celém světě. V České republice působíme od roku 1991 a máme pobočky v Praze, Brně a Ostravě.
 • Vhodné pro obory: ekonometrie, statistika, aplikovaná matematika
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: ideálně student/studentka 4. a 5. ročníku (min. 3. ročník), vhodné i pro studenty/studentky Ph.D. programu
 • Zaměření mentorovaného: Partner v týmu Credit Risku (měření a řízení úvěrových a operačních rizik, regulatorní aspekty (Basel II – IV), vývoj a validace modelů rizikových parametrů, výpočet kapitálových požadavků, metodika a výpočet opravných položek (IFRS 9), stresové testování a zavádění inovativních metod v oblasti poskytování úvěrů).
 • Maximální počet mentorovaných: 1
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní pohovor s mentorem
 • Časové požadavky na spolupráci: minimálně jednou za 2 měsíce, alespoň 6x ročně, optimálně 1x měsíčně (kromě letních prázdnin)
 • Jazykové možnosti mentora: čeština, slovenština, angličtina


Petr Novák

 • Medailonek mentora: Petr vystudoval softwarové systémy na Matfyzu, následně působil ve firmě produkující záznamová zařízení pro IP kamery, a to od jejích začátků (zužitkovaných i jako softwarový projekt) až po insolvenci. Má rád Linux, Python a agilní vývoj. Od roku 2015 pracuje v Seznamu, nejdřív na Zboží.cz a nyní jako vedoucí vývoje divize E-commerce, pod kterou patří i vznikající nákupní platforma.
 • Organizace: seznam.cz
 • Vhodné pro obory: informatika, softwarové inženýrství
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: student/studentka, spíše posledních ročníků navazujícího studia (v ideálním případě)
 • Zaměření mentorovaného: informatika, softwarové inženýrství
 • Maximální počet mentorovaných: 1
 • Způsob výběru: CV, motivační dopis, on-line rozhovor
 • Časové požadavky na spolupráci: dle dohody, 1x měsíčně až 1x za 14 dní
 • Jazykové možnosti mentora: čeština, angličtina


Dušan Přecechtěl

 • Medailonek mentora: Dušan vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a finance na fakultě Financí VŠE Praha. Pracoval v mezinárodní investiční společnosti jako portfolio manažer zodpovědný za řízení finančních aktiv a rizik pro institucionální klienty v regionu CEE. V roce 2014 nastoupil do EY, kde nyní působí na pozici senior manažera v oddělení Financial Services Risk Management v týmu zaměřujícím se na kreditní a operační rizika, modelování a související regulatorní otázky.
 • Organizace: EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb. Zaměstnáváme více než 365 tisíc lidí po celém světě. V České republice působíme od roku 1991 a máme pobočky v Praze, Brně a Ostravě.
 • Vhodné pro obory: ekonometrie, statistika, aplikovaná matematika
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: ideálně student/studentka 4. a 5. ročníku (min. 3. ročník), vhodné i pro studenty/studentky Ph.D. programu
 • Zaměření mentorovaného: Senior manažer v týmu Credit Risku (zaměření na IFRS9, IRB a zátěžové testování, ESG tematiku).
 • Maximální počet mentorovaných: 1
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní pohovor s mentorem
 • Časové požadavky na spolupráci: minimálně jednou za 2 měsíce, alespoň 6x ročně, optimálně 1x měsíčně (kromě letních prázdnin)
 • Jazykové možnosti mentora: čeština, slovenština, angličtina


Sysgo

 • Medailonek mentora: Softwaroví inženýři společnosti Sysgo mají většinou vystudovanou FEL ČVUT nebo MFF UK. Mají za sebou obvykle houževnatou profesní praxi v doméně nízkoúrovňového programování a operačních systémů. V Sysgu najdete odborníky, kteří se podíleli na vývoji nástrojů jako gcc nebo uboot. Mimo softwarový vývoj se zabýváme certifikací našeho operačního systému pro safety-critical i security účely.
 • Organizace: SYSGO je softwarově inženýrská firma, orientovaná na vývoj safety a security unikátního operačního systému PikeOS, který je certifikovaný na vysokou úroveň funkční a kybernetické bezpečnosti a je nasazovaný ve vlacích, letadlech apod. Ve společnosti SYSGO poskytujeme svým kolegům a spolupracovníkům technicky naplňující a poklidnou práci a podporujeme zdravou a flexibilní pracovní dobu.
 • Vhodné pro obory: Všechny obory MFF UK, ale zaměření bude okolo oblasti naší činnosti a to hlavně ve vývoji a tématech operačních systémů a zajištění safety a security tohoto software.
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: student MFF UK bez omezení se zájmem o naši profesní oblast
 • Zaměření mentorovaného: operační systémy, nízkoúrovňové programování nebo libovolná oblast, která má v operačních a safety/security-critical systémech aplikovatelnost
 • Způsob výběru: CV a dopis deklarující záměr a motivaci mentorovaného, osobní pohovor s firemní kontaktní osobou
 • Časové požadavky na spolupráci: Může se velmi různit podle záměru mentorovaného. Typicky jsme schopni nabídnout podporu pro získávání zkušeností na práci v Sysgu (stáž) nebo na opensource projektu mimo firmu. Je možné mentorování využít i pro další účely, například pro konzultace profesního směřování, poměrů pracovního trhu, apod.
 • Jazykové možnosti mentora: čeština, slovenština, angličtina, někteří kolegové mluví též německy a rusky