Časový rámec mentoringu

Mentoringový proces je běh na delší trať, minimálně na několik měsíců v průběhu akademického roku. Jako každá spolupráce v sobě zahrnuje jak výhody, tak určité povinnosti, ke kterým se obě strany hlásí dobrovolně.

Student, neboli mentee, zašle své CV a motivační dopis, obsahující představu o tom, co od od mentoringu očekává, jaké konkrétní témata by chtěl s mentorem diskutovat a co by mělo být cílem. Na konci semestru vyhodnotí svůj uplynulý půlrok a vize na další semestr. Na schůzky s mentorem chodí vždy připravený/á.

Mentor absolvuje úvodní schůzku se studentem, na základě které se dohodnou na cíli, formě i dynamice spolupráce. Společně komunikují, pracují na projektu, úkolu a na závěr vyhodnotí výsledek.

Do procesu mentoringu lze vstoupit kdykoliv během roku, nicméně spolupracující mentoři již nemusí mít v průběhu semestru volnou kapacitu.

Pokud se nestihnete přihlásit do programu na jeho začátku, je možné zaslat přihlášku i během roku a KPC MFF UK pro vás bude hledat mentory průběžně.