Tabulka aktuálního stavu akcí a činností na MFF UK

Aktualizace platná od 22. 1. 2021

 

Přehled obecné aktuální situace

Situace Co platí Platnost Odkazy
Hodnota PES 5 Od 27. 12. 2020 Stránky PES Ministerstva zdravotnictví
Orientační opatření PES pro oblast školství
Nouzový stav v ČR ANO Prodloužen do 14. 2. 2021 Usnesení vlády č. 55 z 22. 1. 2021
Mimořádný stav na UK ANO Prodloužen do 12. 3. 2021 Opatření rektora č. 1/2021
Mimořádný stav na MFF UK nevyhlášen - -

 

Odkazy na všechny dokumenty (nejen) vlády lze nalézt zde. Zejména jde o usnesení č. 1377 z 23. 12. 2020 týkající se výuky a zkoušení na VŠ. Souhrn aktuální situace poskytuje velmi dobry portál https://covid.gov.cz/.

 

Specifika pro MFF UK

Akce/činnost Co platí Platnost Odkaz
Vstup do budov MFF UK Povolen, s výjimkou osob, které vykazují příznaky infekčního onemocnění nebo mají zvýšenou teplotu. Bezdotykový teploměr lze zapůjčit na vrátnici. do odvolání Rozhodnutí vedení MFF UK
Přítomnost na pracovišti Omezte osobní přítomnost na pracovišti na případy, kdy to je nutné z důvodů zajištění chodu hlavních činností fakulty či povolených forem zkoušení, a po dohodě s nadřízeným pracovníkem využívejte práci z domova. Obecná Opatření rektora UK č. 14/2020 o Home Office: https://cuni.cz/UK-10450.html , Příkaz děkana č. 2/2020 o Home Office,

 
https://covid.gov.cz/

Výuka Zahájení výuky v LS předpokládáme distanční; připravujeme modulární rozvrh pro LS s variantou možného přechodu na hybridní výuku v průběhu semestru, viz tento odkaz. Pro LS https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus 
Zkoušení Dle aktuálních pokynů na covidové stránce -  odkaz viz vpravo. Zkouškové období ZS https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
Knihovna Vstup do knihovny je možný pouze za účelem zápůjčky či vrácení literatury, obnovena je možnost distančních výpůjček, viz odkaz vpravo. Od 16.10.2020 do odvolání. Viz https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/
Promoce a akademické obřady Zrušeny Zatím do konce března 2021 (mail z RUK)
Pracovní cesty Do zemí s vysokým rizikem a do zemí mimo Schengen pouze po konzultaci s děkanem, obecná podmínka: registrace v systému DROZD. Pozor, v případě, že Ministerstvo zahraničí vydá zákaz cestování do konkrétní země (to je víc než červená barva), není pro takovou cestu účinné smluvní pojištění MFF UK. Od 15.6.2020, změna v pojištění od ledna 2021 Stále platící omezení vedení MFF UK z června 2020. Sledujte však stále se měnící seznam zemí, do kterých je obtížné vycestovat či ze kterých je obtížné se vrátit.
V případě zdravotních obtíží Pokud pociťujete nachlazení v libovolném smyslu tohoto slova, nechoďte na fakultu, kontaktujte svého nejbližšího nadřízeného a dohodněte se na dalším postupu. Od března 2020 Obecné pravidlo v době epidemií
V případě nemoci či karantény Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 nebo zahájení či ukončení karantény, která byla nařízena hygienickou stanicí – oznámit nejbližšímu nadřízenému, který uvědomí tajemníci Ing. B. Svobodovou, svobodova@dekanat.mff.cuni.cz Od 14.9.2020,
stále platí
https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
Studijní oddělení Úřední hodiny studijního oddělení jsou zrušeny - více viz odkaz vpravo. Od 13.10.2020 do odvolání https://www.mff.cuni.cz/cs/stud
Hospodářské oddělení Omezení činnosti úředních a pokladních hodin – více viz odkaz vpravo. Od 22.10.2020 do odvolání https://www.mff.cuni.cz/cs/hospodarske-oddeleni


Zpracoval M. Rokyta, případné připomínky směřujte na rokyta@karlin.mff.cuni.cz