Tabulka aktuálního stavu akcí a činností na MFF UK

Aktualizace platná po 27. 12. 2020 

 

Přehled obecné aktuální situace

Situace Co platí Platnost Odkazy
Hodnota PES 5 Od 27. 12. 2020 do odvolání Stránky PES Ministerstva zdravotnictví
Orientační opatření PES pro oblast školství
Nouzový stav v ČR ANO Prodloužen do 22. 1. 2021 Usnesení vlády č. 1373 z 23. 12. 2020
Mimořádný stav na UK ANO Prodloužen do 22. 1. 2021 Opatření rektora č. 57/2020 
Usnesení AS UK z 18. 12. 2020
Mimořádný stav na MFF UK nevyhlášen - -

 

Odkazy na všechny dokumenty vlády vydané v roce 2020 lze nalézt zde. Zejména jde o usnesení č. 1377 z 23. 12. 2020 týkající se výuky a zkoušení na VŠ.

Souhrn aktuální situace poskytuje velmi dobry portál https://covid.gov.cz/, kde najdete přehled například o těchto oblastech:

 

Specifika pro MFF UK

Akce/činnost Co platí Platnost Odkaz
Vstup do budov MFF UK Povolen, s výjimkou osob, které vykazují příznaky infekčního onemocnění nebo mají zvýšenou teplotu. Bezdotykový teploměr lze zapůjčit na vrátnici. do odvolání Rozhodnutí vedení MFF UK
Přítomnost na pracovišti Omezte osobní přítomnost na pracovišti na případy, kdy to je nutné z důvodů zajištění chodu hlavních činností fakulty či povolených forem zkoušení, a po dohodě s nadřízeným pracovníkem využívejte práci z domova. Obecná Opatření rektora UK č. 14/2020 o Home Office: https://cuni.cz/UK-10450.html , Příkaz děkana č. 2/2020 o Home Office,


https://covid.gov.cz/

Výuka Pouze distanční do konce ZS; modulární rozvrh pro LS v přípravě, viz tento odkaz. do konce ZS https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
Zkoušení Dle aktuálních pokynů na covidové stránce - odkaz viz vpravo. Zkouškové období ZS https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
Knihovna Vstup do knihovny je možný pouze za účelem zápůjčky či vrácení literatury, obnovena je možnost distančních výpůjček, viz odkaz vpravo. Od 16.10. do odvolání. Viz https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/
Promoce a akademické obřady Zrušeny Zatím do konce roku 2020 https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz
Pracovní cesty Do zemí s vysokým rizikem a do zemí mimo Schengen pouze po konzultaci s děkanem, obecná podmínka: registrace v systému DROZD. Od 15.6.2020 Stále platící omezení vedení MFF UK z června 2020. Sledujte však stále se měnící seznam zemí, do kterých je obtížné vycestovat či ze kterých je obtížné se vrátit.
V případě zdravotních obtíží Pokud pociťujete nachlazení v libovolném smyslu tohoto slova, nechoďte na fakultu, kontaktujte svého nejbližšího nadřízeného a dohodněte se na dalším postupu. Od března Obecné pravidlo v době epidemií
V případě nemoci či karantény Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 nebo zahájení či ukončení karantény, která byla nařízena hygienickou stanicí – oznámit nejbližšímu nadřízenému, který uvědomí tajemníka Ing. A. Lísku, liska@dekanat.mff.cuni.cz. Od 14.9.2020,
stále platí
https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus
Studijní oddělení Úřední hodiny studijního oddělení jsou zrušeny - více viz odkaz vpravo. Od 13.10. do odvolání https://www.mff.cuni.cz/cs/stud
Hospodářské oddělení Omezení činnosti úředních a pokladních hodin – více viz odkaz vpravo. Od 22.10. do odvolání https://www.mff.cuni.cz/cs/hospodarske-oddeleni


Zpracoval M. Rokyta, případné připomínky směřujte na rokyta@karlin.mff.cuni.cz