Tabulka aktuálního stavu akcí a činností na MFF

Aktualizace 20.10.

Dne 5.10. byl na 30 dnů v ČR vyhlášen nouzový stav. Obecná aktuálně platná nařízení vlády k datu 13.10. lze nalézt zde, viz též mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k datu 21.10. zde.

Akce/činnost

Co platí

Platnost

Odkaz

Vstup do budov MFF UK

Povolen, s výjimkou osob, které vykazují příznaky infekčního onemocnění nebo mají zvýšenou teplotu. Bezdotykový teploměr lze zapůjčit na vrátnici.

Od 14.9.2020, stále platí

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19

Hygienická pravidla

Desinfekce rukou po vstupu do budovy a jejich další důsledná hygiena, omezení použití vysoušečů rukou; rozestupy, roušky (ústa i nos); omezení pozdravu podáním ruky.

Od 14.9.2020,
stále platí

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19

Roušky

Všude uvnitř budov (tato povinnost neplatí v pracovnách, sedíte-li sami či v dostatečné vzdálenosti od svých standardních spolupracovníků) a také všude v zastavěné části obcí, pokud je od vás někdo blíže než 2 metry.

Od 21.10.2020 do odvolání

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf

Přítomnost na pracovišti

Při pobytu na pracovišti omezte prosím v maximální možné míře rizikové sociální kontakty a pokud to charakter vaší práce dovoluje, využijte možnost práce z domova, a to buď na základě zákonných možností nebo (zejména v případě neakademických pracovníků) formou pověření nadřízeným pracovníkem v rámci platných předpisů o Home Office, v obou případech pak po dohodě s tímto pracovníkem.

obecná

Opatření rektora UK č. 14/2020 o Home Office: https://cuni.cz/UK-10450.html , Příkaz děkana MFF UK č. 2/2020 o Home Office: https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/prikaz-dekana-c-2-2020 

V případě zdravotních obtíží

Pokud pociťujete nachlazení v libovolném smyslu tohoto slova, nechoďte na fakultu, kontaktujte svého nejbližšího nadřízeného a dohodněte se na dalším postupu.

Od března

Obecné pravidlo v době Corony

V případě nemoci či karantény

Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 nebo zahájení či ukončení karantény, která byla nařízena hygienickou stanicí – oznámit nejbližšímu nadřízenému, který uvědomí tajemníka Ing. A. Lísku, liska@dekanat.mff.cuni.cz.

Od 14.9.2020,
stále platí

https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19

Výuka na MFF UK

Pouze distanční, a to včetně individuálních konzultací, s odvoláním na usnesení vlády č. 1022. V závislosti na vstupu pedagogů do budovy je jejich distanční výuka zatím možná i formou streamu „z prázdné posluchárny“.

Na dobu Od 14.10. do (zatím) 1.11.

Usnesení Vlády ČR č. 1022 z 12.10.: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2--provoz-skol-1022.pdf

Výjimky z distanční výuky/zkoušení

V této chvíli se MFF UK netýká žádná výjimka z distanční výuky, prezenční výuku nelze konat. Podle usnesení vlády č. 1022 lze konat prezenčně zkoušky do počtu 10 osob. Doporučení vedení MFF UK je však na uvedené období žádné prezenční zkoušky neplánovat.

Na dobu Od 14.10. do (zatím) 1.11.

Usnesení Vlády ČR č. 1022 z 12.10.: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2—provoz-skol-1022.pdf

Studijní oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení jsou zrušeny - více viz odkaz vpravo.

Od 13.10. do odvolání

https://www.mff.cuni.cz/cs/stud

Veřejné/hromadné akce

Dle usnesení vlády č. 1021, viz odkaz vpravo, zejména pozor na přítomnost max. 6 osob uvnitř i venku, s výjimkou zaměstnanců, vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, s dodržením rozestupu 2 metry.

Na dobu Od 14.10. do (zatím)  3.11.

 

Usnesení Vlády ČR č. 1021 z 12.10.: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1—hromadne-akce-1021.pdf

Promoce a akademické obřady

Zrušeny

… až do (zatím) 15.11.

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz

Koleje

Pobyt studentů omezen. Více viz na odkazech vpravo.

Od 14.10. do odvolání

Vyjádření UK: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10934&locale=cz

 

Vyjádření MŚMT: https://www.msmt.cz/aktualni-opatreni-pro-vysoke-skoly-v-souvislosti-s-covid-19

 

Knihovna MFF UK

Vstup do knihovny je možný pouze za účelem zápůjčky či vrácení literatury. Obnovena je možnost distančních výpůjček, viz odkaz vpravo.

Od 16.10. do odvolání

Viz https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/

Pracovní cesty

Do zemí s vysokým rizikem a do zemí mimo Schengen pouze po konzultaci s děkanem, obecná podmínka: registrace v systému DROZD.

Od 15.6.2020

Stále platící omezení vedení MFF UK z června 2020. Sledujte však stále se měnící seznam zemí, do kterých je obtížné vycestovat či ze kterých je obtížné se vrátit.

 

 

Zpracoval M. Rokyta, případné připomínky směřujte na rokyta@karlin.mff.cuni.cz