Možnosti pro distanční výuku

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN s účinností od 11. 3. 2020 byla zakázána osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce.

S ohledem na zachování výuky budou přednášky i cvičení v rámci možností pokračovat distanční formou (pomocí online přednášek, konzultací, záznamů z přednášek, domácích úkolů a kontrolované četby).

Níže jsou uvedeny některé z možností, které jsou aktuálně k dispozici pro distanční výuku.

Moodle

Moodle je systém pro tvorbu elektronických kurzů na internetu. Umí například:

UK provozuje instanci Moodle na https://moodleoffice.cuni.cz/.

Informace o založení kurzu v Moodle jsou k dispozici na stránkách univerzity.

V celém Moodlu je možné používat matematickou notaci podobnou LaTeXu. Zapisuje se jako $$formule$$ nebo \[formule\]. Jen je nutné v nastaveních kurzu v sekci Filtry vypnout TeXový filtr a zapnout MathJax.

Zoom

Zoom je platforma pro pořádání video konferencí, online setkání a spolupráce. Je funkční na většině běžně používaných systémů (Windows, Linux, Mac, Android, iOS).

Zoom se používá pro online přednášky a cvičení na informatické sekci, viz samostatná stránka.

Adobe Connect

Adobe Connect platforma je pro pořádání video konferencí, online setkání a spolupráce. Je funkční na většině běžně používaných systémů (Windows, Mac, Android, na Linuxu pouze částečně – nefunguje sdílení obrazovky).

Adobe Connect je podporován univerzitou. Informace o založení kurzu a online vedení přednášky pomocí Adobe Connect jsou k dispozici na stránkách univerzity.

Microsoft Teams

Microsoft Teams je plaforma pro online týmovou spolupráci, která je součástí Office 365. Lze ji také využít pro distanční výuku. Umožňuje zakládat skupiny (týmy), sdílet v rámci nich dokumenty, diskutovat a také uskutečňovat videokonference. Klient existuje pro většinu běžně používaných systémů (Windows, Linux, Android, iOS) a lze používat i bez klienta z prohlížeče.

Další nástroje