Možnosti pro distanční výuku

V zimním semestru 2020/2021 probíhá výuka distanční formou. Zde je přehled nástrojů, které preferujeme. Můžete používat i jiné, ale uvažte prosím, že se studenti v poměrně krátkém čase budou potřebovat zorientovat ve všech předmětech.

Moodle

Moodle je systém pro tvorbu elektronických kurzů na internetu. Umí například:

UK provozuje instanci Moodle na https://moodleoffice.cuni.cz/.

Informace o založení kurzu v Moodle jsou k dispozici na stránkách univerzity.

V celém Moodlu je možné používat matematickou notaci podobnou LaTeXu. Zapisuje se jako $$formule$$ nebo \[formule\]. Jen je nutné v nastaveních kurzu v sekci Filtry vypnout TeXový filtr a zapnout MathJax.

Zoom

Zoom je nástroj pro pořádání video konferencí a online schůzek. Podporuje konference až 300 účastníků, sdílení obrazovky a pořizování záznamů. Funguje na většině běžně používaných systémů (Linux, Windows, MacOS, Android, iOS) a také ho lze používat z webového prohlížeče (v Chromu spolehlivě, ve Firefoxu použitelně). Některé funkce jsou nicméně dostupné jen v nativních aplikacích.

Zoom používáme pro online přednášky a cvičení. Lze ho využít i pro natáčení přednášek bez posluchačů.

Účet si můžete pořídit přes CESNET na cesnet.zoom.us, kde se přihlásíte pomocí CAS (stejný účet jako do SISu). Tím získáte bezplatný účet typu basic, který umožňuje neomezené rozhovory ve dvou a skupinové hovory do 40 minut. Zaměstnanci fakulty mohou požádat o přidělení licence edu, která tímto omezením netrpí. Postup je popsán v návodu.

Pro cvičení vedená studenty používáme sdílené sekční účty. Zachazení s nimi popisuje návod informatické sekce.

Poznámky:

Microsoft Teams

Microsoft Teams je plaforma pro online týmovou spolupráci, která je součástí Office 365. Lze ji také využít pro distanční výuku. Umožňuje zakládat skupiny (týmy), sdílet v rámci nich dokumenty, diskutovat a také uskutečňovat videokonference. Klient existuje pro většinu běžně používaných systémů (Windows, Linux, Android, iOS) a lze používat i bez klienta z prohlížeče.

Adobe Connect

Adobe Connect platforma je pro pořádání video konferencí, online setkání a spolupráce. Je funkční na většině běžně používaných systémů (Windows, Mac, Android, na Linuxu pouze částečně – nefunguje sdílení obrazovky).

Adobe Connect je podporován univerzitou. Informace o založení kurzu a online vedení přednášky pomocí Adobe Connect jsou k dispozici na stránkách univerzity.

Na MFF preferujeme Zoom a MS Teams.

Další nástroje