Možnosti pro distanční výuku

Zde je přehled nástrojů, které preferujeme pro distanční výuku. Můžete používat i jiné, ale uvažte prosím, že na začátku semestru se studenti v poměrně krátkém čase potřebují zorientovat ve všech předmětech.

Moodle

Moodle je systém pro tvorbu elektronických kurzů na internetu. Umí například:

UK provozuje instanci Moodle na https://moodleoffice.cuni.cz/.

Informace o založení kurzu v Moodle jsou k dispozici na stránkách univerzity.

V celém Moodlu je možné používat matematickou notaci podobnou LaTeXu. Zapisuje se jako $$formule$$ nebo \[formule\]. Jen je nutné v nastaveních kurzu v sekci Filtry vypnout TeXový filtr a zapnout MathJax.

Zoom

Zoom je nástroj pro pořádání video konferencí a online schůzek. Podporuje konference až 300 účastníků, sdílení obrazovky a pořizování záznamů. Funguje na většině běžně používaných systémů (Linux, Windows, MacOS, Android, iOS) a také ho lze používat z webového prohlížeče (v Chromu spolehlivě, ve Firefoxu použitelně). Některé funkce jsou nicméně dostupné jen v nativních aplikacích.

Zoom používáme pro online přednášky a cvičení. Lze ho využít i pro natáčení přednášek bez posluchačů (byť na to může být praktičtější OBS Studio).

Zaměstnanci fakulty si mohou pořídit univerzitní účet na cuni-cz.zoom.us přes fakultního koordinátora. Starší účty na cesnet.zoom.us zůstávají stále v provozu (zatím do 2023-05-10).

Pro cvičení vedená studenty používáme sdílené sekční účty. Zachazení s nimi popisuje návod informatické sekce.

Poznámky:

Microsoft Teams

Microsoft Teams je plaforma pro online týmovou spolupráci, která je součástí Office 365. Lze ji také využít pro distanční výuku. Umožňuje zakládat skupiny (týmy), sdílet v rámci nich dokumenty, diskutovat a také uskutečňovat videokonference. Klient existuje pro většinu běžně používaných systémů (Windows, Linux, Android, iOS) a lze používat i bez klienta z prohlížeče.

OBS studio

OBS studio je open-source program, který umožňuje:

Všechny tyto možnosti jsou vyzkoušené v posluchárnách na Karlově a v Troji.

Poštovní sova

Poštovní sova je jednoduchá webová aplikace pro odevzdávání domácích úkolů a diskusi nad nimi. V zadáních i řešeních podporuje MarkdownKaTeXovou matematickou notací, též je možno přikládat přílohy ve formátu PDF.

Sovu spravuje Martin Mareš.

Adobe Connect

Adobe Connect platforma je pro pořádání video konferencí, online setkání a spolupráce. Je funkční na většině běžně používaných systémů (Windows, Mac, Android, na Linuxu pouze částečně – nefunguje sdílení obrazovky).

Adobe Connect je podporován univerzitou. Informace o založení kurzu a online vedení přednášky pomocí Adobe Connect jsou k dispozici na stránkách univerzity.

Na MFF preferujeme Zoom a MS Teams.

Další nástroje