Technická připravenost poslucháren na distanční výuku a kontaktní osoby

stav k 3. 11. 2020

Níže uvedené kontaktní osoby jsou připraveny být nápomocny s počáteční instalací a zprovozněním uvedené streamovací a nahrávací techniky v posluchárnách a učebnách uvedených fakultních budov, nejsou však připraveni tuto pomoc poskytnout non-stop. Domluvte si prosím s nimi předem čas, ve kterém se vám budou moci věnovat, ukázat vám zapojení a zprovoznění techniky. Učiňte tak prosím s dostatečnou časovou rezervou před vámi konanou výukou.

Areál Karlov*

Posluchárny M1, M2, F1, F2

Návod pro posluchárny M1 a M2 ve formátu pdf. Návod pro posluchárnu F2 bude vystaven zanedlouho. V posluchárně F1 je k dispozici pomoc personálu přípravny posluchárny F1.

Ostatní posluchárny

K dispozici 8 HD kamer Niceboy STREAM PRO Studio. Kamera má mikrofon, který je poměrně slabý, je proto vhodnější při výuce použít mikrofon v notebooku.

Kamera stojí na stole, ale pro optimální záběr je vhodné jí něčím podložit. Kvalitní stojany budou doplněny co nejdříve. Kamery budou k dispozici k zapůjčení na vrátnicích Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5. Dohodněte si prosím vyzvednutí zařízení s dostatečným předstihem před výukou (Vrátní mohou být např. na obchůzce).

Návod pro malé posluchárny na Karlově ve formátu pdf

Technická podpora

Karlín

K dispozici u kontaktní osoby k zapůjčení je 13× webkamera, 10× malý stativ (na který je možné kameru upevnit a postavit na stůl), 1× velký stativ (do K1), 2× střední stativ – kamera do výšky cca 110 cm, 10× drátový headset (velká sluchátka s mikrofonem), 2× bluetooth headset (velká bezdrátová sluchátka s mikrofonem), 2× bluetooth headset (malá bezdrátová sluchátka s mikrofonem – lze použít jako bezdrátový mikrofon), 10× grafický tablet sekční k zapůjčení pro případ nouze (plus tablety, kupované na pracovištích), 1× mobilní telefon (bez sim karty, možnost připojení k wifi a použít pro zoom/MS Teams), 2× malý stativ s držákem na mobil.

Kontaktní osoba:

Jaroslav Richter, l. 3206, richter@karlin.mff.cuni.cz

Malá Strana

S6, S7 – robustní obousměrné řešení (pro AJ cvičení apod.); S5, S9 – jednosměrné řešení, omezené obousměrně řešení (zvuk do sluchátek); S1, S3, S4, SW2, SU2 – připravuje se řešení jako v S5, realizace během prvního týdne výuky; SW1 – je koupené a nainstaluje se řešení jako v S6; S8, S10, S11, SU1 zatím bez techniky, případně se podle potřeby a možností postupně doplní.

Kontaktní osoba:

Libor Forst, l. 4333, forst@ms.mff.cuni.cz

Areál Troja*

Posluchárny N1, T1, T2

Stacionární kamery a ozvučení na místě

Návod pro posluchárny T1 a T2 ve formátu pdf. V posluchárně N1 je k dispozici pomoc personálu technické místnosti posluchárny N1.

Ostatní posluchárny

K dispozici 10 HD kamer Microsoft LifeCam Studio s mikrofonem postačujícím k přenosu zvuku z menších poslucháren. Zatím nejsou k dispozici stojánky, je možné připnout např. k obrazovce notebooku.

Kamery budou k zapůjčení na vrátnici katedrální budovy vedle bufetu a v technické místnosti posluchárny N1 (pavilón Impakt). Dohodněte si prosím vyzvednutí zařízení s dostatečným předstihem před výukou (Vrátní mohou být např. na obchůzce).

Technická podpora

*) Technickou připravenost poslucháren v Troji a na Karlově sledujte také na stránkách Fyzikální sekce