Aktuální pravidla vstupu do budov MFF UK a pobytu v budovách MFF UK

(stav k 12. 5. 2022)

Všechny osoby, které jsou pozitivně testovány na Covid, žádáme, aby i nadále nevstupovaly do budov MFF UK.

Nošení respirátorů uvnitř budov MFF UK není povinné. Přesto je však doporučujeme zejména u osob, které buď jeví příznaky respiračního onemocnění nebo mají podezření, že se setkaly s nemocným Covidem.

Přejeme všem co nejklidnější letní období a věříme, že nás na podzim nečekají žádná zásadnější omezení.