Aktuální pravidla vstupu do budov MFF UK a pobytu v budovách MFF UK

(stav k 5. 1. 2022)

 

Všechny osoby, které jsou pozitivně testovány nebo jeví příznaky respiračního onemocnění, mají i nadále zakázán vstup do budov MFF UK.

Všude uvnitř budov je pro všechny osoby nadále povinné nošení respirátorů třídy FFP2.

Sejmutí respirátoru je možné pouze

  • v pracovnách a kancelářích, sedíte-li sami či ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru od svých standardních spolupracovníků;
  • u pedagogických pracovníků při poskytování vzdělání, ale pouze ve chvílích, kdy jsou od studentů dostatečně vzdáleni (typicky ve velkých posluchárnách) a zároveň by výuka/hromadná konzultace vedená v respirátoru výrazně ovlivnila její kvalitu;
  • u pedagogických pracovníků při zkouškách/zápočtech a u studentů při prezentaci výsledků závěrečných prací, ale pouze ve chvílích, kdy jsou tito od ostatních osob dostatečně vzdáleni;
  • na nezbytnou dobu při konzumaci jídel a nápojů.

Prosíme všechny, aby se chovali ohleduplně ke svému okolí a svým zodpovědným přístupem umožnili co nejvíce prezenčně konaných zkoušek a zápočtů.

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208