Vedoucí katedry

 

Doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.

Tel: +420 95155 2258
Místnost: A 431

Zástupkyně vedoucího katedry

Tel: +420 95155 2368
Tel: +420 9155 2602
Místnost: A 531

 

Tajemnice a sekretářka

 

Marcela Búryová

Tel: +420 95155 2362
Místnost: A 530
 
 

Profesoři:

Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. - vedoucí oddělení fyziky vrstev a povrchů
Prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. - vedoucí oddělení teoretické fyziky
Prof. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.

Docenti:

Doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. - zástupkyně vedoucího katedry
Doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc. - vedoucí oddělení spektroskopie polymerů
Doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Doc. RNDr. Jana Toušková, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
Doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.

Odborní asistenti a vědečtí akademičtí pracovníci

RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

Mgr. Anna Kuzminova, PhD.
RNDr. Jan Prokeš, CSc.
RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.
Mgr. Daniil Nikitin PhD.
Mgr. Pavel Pleskunov PhD.
Ján Šomvársky, CSc.
RNDr. Julie Šťastná, PhD.

Doktorandi

Ing. Suren Ali-Ogly
Mgr. Elizaveta Alekseeva
Mgr. Natalia Khomiakova
Mgr. Renata Tafiichuk
Mgr. Václav Březina
Mgr. Zdeněk Krtouš
Mgr. Hana Libenská
Mgr. Rutsch Radka
Mgr. Vladislav Ivaniuzhenkov
Mgr. Marco Tosca
Mgr. Kateryna Biliak
Mgr. Mariia Protsak

Magisterští studenti

Bc. David Voráč
Bc. Juraj Májek

Bakalářští studenti

Veronika Červenková
Adéla Hanková
Martin Kolář
Šimon Pajger
Kateřina Škorvánková