Vedení fakulty

Kolegium

Kontakt

Personální obsazení

Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky, zástupce děkana
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci
Koordinátor projektů OP VVV
Koordinátor studia v anglickém jazyce