Vedení fakulty

Kolegium

Kontakt

Telefon: 95155 1289
E-mail: dekan@matfyz.cuni.cz

Personální obsazení

Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci