Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra chemické fyziky a optiky, Oddělení kvantové optiky a optoelektroniky
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208