doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.

Pracoviště
Katedra chemické fyziky a optiky
Telefon
95155 1234
95155 1306
E-mail
roman.dedic@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
https://physics.mff.cuni.cz/kchfo/oos/Roman/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F -159, 1. suterén, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2