Mgr. Miloslav Surýnek

Pracoviště
Katedra chemické fyziky a optiky
Telefon
95155 1265
E-mail
miloslav.surynek@matfyz.cuni.cz
Místnost / budova
M -171, 1. suterén, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2