VOLBY DO SKAS MFF UK

pro volební období 2012 – 2013

VOLEBNÍ PROTOKOL

Na svém zasedání konaném 4. dubna 2012 vyhlásil Akademický senát MFF volby do studentské komory akademického senátu pro volební období 2012 - 2013 na čtvrtek 3. května 2012.

Volby se uskuteční v budovách Ke Karlovu 3, Sokolovská 83 (Karlín), Malostranské nám. 25, V Holešovičkách 2 (katedrální objekt Troja), Pátkova 3 (Kolej 17. listopadu) v čase 10:00 - 16:00 hod.

Chcete-li kandidovat, přihlaste se mailem na Marek.Radecki@mff.cuni.cz do pondělí 30. 4. 2012 do 10:00. Uveďte své celé jméno, ročník, program (M, F, I), obor a typ studia (Bc., Mgr., dok.), číslo na UK (pod fotkou na ISICu) a login do SISu (ne heslo). Pošlete-li také svůj volební program do středy 2. 5. 2012 do 10:00, budete tak mít zaručen tisk přímo členy volební komise.

Ve středu 2. května od 18:30 v posluchárně T1 (Troja) se uskuteční setkání s kandidáty.

Volební komise:

  • Předseda: Mgr. Marek Radecki
  • Členové: Petra Svatoňová, Zdeněk Smrčka, Lukáš Gurník, Jaroslav Horáček, Michal Mutnanský, Lucie Řeháková, Adéla Vodáková, Peter Ondáč, Petra Šimáková, Anna Kolpaková, Karel Bílek, Marika Ivanová, Robert Cesar, Libor Peltan, Katarína Hajdinová

Kandidáti (přehled) (kompletní volební programy stihnuvší deadline)

Kandidátní listina D

Kandidátní listina F

Kandidátní listina I

Kandidátní listina M

Kandidátní listina U

Kandidátní listiny byly uzavřeny v pondělí 30. dubna 2012 v 10:00.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.