Studentská komora Akademického senátu MFF UK

Spojte se s námi

Nejbližší zasedání

Není naplánováno

Emailové spojení

skas@mff.cuni.cz

Sociální sítě

Facebook | Instagram

Seznam všech zasedání a další informace

Aktuální informace

Hlasováním konaném dne 22. června 2022 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory a zaměstnanecké komory Akademického senátu UK a zaměstnanecké komory Akademického senátu MFF UK na dny 22. až 24. listopadu 2022.

Podrobnosti o volbách

Členové SKASu

Andrej Farkaš

Fyzika

2. ročník, doktorské, Kvantová optika a optoelektronika

andrej.farkas@matfyz.cuni.cz

Martina Novotná

Fyzika

3. ročník, bakalářské, Fyzika

martina.novotna@matfyz.cuni.cz

Lukáš Nowak

Fyzika

2. ročník, doktorské, Kvantová optika a optoelektronika

lukas.nowak@matfyz.cuni.cz

Willy Svoboda

Matematika

1. ročník, nav. magisterské, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

willy.svoboda@matfyz.cuni.cz

Vojtěch Švandelík

Informatika

2. ročník, nav. magisterské, Softwarové systémy

vojtech.svandelik@matfyz.cuni.cz

Petr Vincena

Informatika

3. ročník, nav. magisterské, Diskrétní modely a algoritmy

petr.vincena@matfyz.cuni.cz

Kateřina Vokálová

Informatika

3. ročník, bakalářské, Informatika se specializací Obecná informatika

katerina.vokalova@matfyz.cuni.cz

Anna Yaghobová

Matematika

2. ročník, doktorské, Obecné otázky matematiky a informatiky

anna.yaghobova@matfyz.cuni.cz

František Zajíc

Fyzika

1. ročník, nav. magisterské, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

frantisek.zajic@matfyz.cuni.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.