Studentská komora Akademického senátu MFF UK

Spojte se s námi

Nejbližší zasedání

Není naplánováno

Emailové spojení

skas@mff.cuni.cz

Sociální sítě

Facebook | Instagram

Seznam všech zasedání a další informace

Aktuální informace

Hlasováním konaném dne 28. února 2024 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory Akademického senátu MFF UK na dny 23. až 25. dubna 2024.

Podrobnosti o volbách

Členové SKASu

Arina Beck

Matematika

2. ročník, bakalářské, Obecná matematika

arina.beck@matfyz.cuni.cz

Jakub Černý

Matematika

2. ročník, bakalářské, Matematika pro informační technologie

j.cerny@matfyz.cuni.cz

Andrej Farkaš

Fyzika

3. ročník, doktorské, Kvantová optika a optoelektronika

andrej.farkas@matfyz.cuni.cz

Kateřina Ficková

Fyzika

1. ročník, bakalářské, Fyzika

katerina.fickova@matfyz.cuni.cz

Vojtěch Gaďurek

Informatika

2. ročník, bakalářské, Informatika

vojtech.gadurek@matfyz.cuni.cz

Šimon Láznička

Fyzika

1. ročník, bakalářské, Fyzika

simon.laznicka@matfyz.cuni.cz

Lukáš Nowak

Fyzika

3. ročník, doktorské, Kvantová optika a optoelektronika

lukas.nowak@matfyz.cuni.cz

Petr Šimůnek

Informatika

2. ročník, doktorské, Vizuální výpočty a počítačové hry

petr.simunek@matfyz.cuni.cz

Anna Yaghobová

Matematika

3. ročník, doktorské, Obecné otázky matematiky a informatiky

anna.yaghobova@matfyz.cuni.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.