Studentská komora Akademického senátu MFF UK

Spojte se s námi

Nejbližší zasedání

Není naplánováno

Emailové spojení

skas@mff.cuni.cz

Sociální sítě

Facebook | Instagram

Seznam všech zasedání a další informace

Aktuální informace

Hlasováním konaném dne 22. února 2023 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory Akademického senátu MFF UK na dny 25. až 27. dubna 2023.

Podrobnosti o volbách

Členové SKASu

Jakub Černý

Matematika

1. ročník, bakalářské, Matematika pro informační technologie

j.cerny@matfyz.cuni.cz

Andrej Farkaš

Fyzika

2. ročník, doktorské, Kvantová optika a optoelektronika

andrej.farkas@matfyz.cuni.cz

Martina Novotná

Fyzika

3. ročník, bakalářské, Fyzika

martina.novotna@matfyz.cuni.cz

Lukáš Nowak

Fyzika

2. ročník, doktorské, Kvantová optika a optoelektronika

lukas.nowak@matfyz.cuni.cz

Willy Svoboda

Matematika

1. ročník, nav. magisterské, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

willy.svoboda@matfyz.cuni.cz

Vojtěch Švandelík

Informatika

2. ročník, nav. magisterské, Softwarové systémy

vojtech.svandelik@matfyz.cuni.cz

Kateřina Vokálová

Informatika

3. ročník, bakalářské, Informatika se specializací Obecná informatika

katerina.vokalova@matfyz.cuni.cz

Anna Yaghobová

Matematika

2. ročník, doktorské, Obecné otázky matematiky a informatiky

anna.yaghobova@matfyz.cuni.cz

František Zajíc

Fyzika

1. ročník, nav. magisterské, Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů

frantisek.zajic@matfyz.cuni.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.